Haziran 19 00:48

TELEFONDA HAVLAYAN KÖPEK'E

TELEFONDA HAVLAYAN KÖPEK'E

TELEFONDA HAVLAYAN KÖPEK'E

    
Baş münafık, kışkırtıyor
Etrafını, kuşatıyor
Boş umutlar, fışkırtıyor
Bundan “Altın, Çağ” çıkmazmış
Ispanaktan, yağ çıkmazmış…
      
Hem tutarsız, kararsız sa
Hakka halka, yararsız sa
Hep vicdana, uyarsız sa
Çürük ipten, ağ çıkmazmış
Ispanaktan, yağ çıkmazmış…
      
Erbakan’ın, vasiyeti
Gizleniyor, vaziyeti
Hani dava, haysiyeti
Ham meyveden, kağ1 çıkmazmış
Ispanaktan, yağ çıkmazmış…
      
Hakikate, tanık olan
Gerçek bağrı, yanık olan
Davasına, sadık olan
Kahır çekse, ah çıkmazmış
Ispanaktan, yağ çıkmazmış…
    
Dost düşmanı, seçemeyen
Boş hevesten, geçemeyen
Aşk ağusun2, içemeyen
Gevşek harpten, sağ çıkmazmış
Ispanaktan, yağ çıkmazmış…
    
Fırsatçıdır, ferasetsiz
Dünyacıdır, dirayetsiz
Baş olur mu, basiretsiz
Çorak yerde, bağ çıkmazmış
Ispanaktan, yağ çıkmazmış…
    
Kader rayı, kayarında
Herkes kendi, diyarında
İş tutuyor, ayarında
Kum tepeden, dağ çıkmazmış
Ispanaktan, yağ çıkmazmış…
      
1- Kağ: Meyve kurusu
2- Ağu: Zehir

Yorum Yaz