Kasım 29 15:07

TEVBE ESTAĞFİRULLAH

TEVBE ESTAĞFİRULLAH

TEVBE ESTAĞFİRULLAH

Bağışla Sultanım, kulun kölenim

Mağfirete muhtaç, bil cümle ervah…

Her daim yolunda, kurban ölenim

Faniden fenadan, eyledim ikrah

Affet Ya Rab; tevbe, estağfirullah…

      

Yalan yanlış dedim, haksız konuştum

Hayra engel oldum, şerre koşuştum

Hidayet buyurdun, nura kavuştum

Sensin Rahim Kerim, yegâne İlah

Affet Ya Rab; tevbe, estağfirullah…

      

Kul hakkını aldım, çok peşimanım

Günahlara daldım, gaflet nişanım

Tut elimden ey dost, bak perişanım

Her günüm ahu zar, her anım eyvah

Affet Ya Rab; tevbe, estağfirullah…

      

Şeytan nefis çekti, şer tuzağına

Hayırdan huzurdan, çok uzağına

Çaresiz sığındım, dost kucağına

Himmet buyurmazsan, kim bulur felah

Affet Ya Rab; tevbe, estağfirullah…

      

Hayırla ıslah et, ve şefkat buyur

Gönül kulağıma, Hak nidan duyur

Günahkâr kul nasıl, rahatla uyur

Vesvaslara karşı, zikrullah silah

Affet Ya Rab; tevbe, estağfirullah…

      

Herkes günahına, haciz oluyor

Şeytana kapılan, aciz oluyor

Nefse karşı çıkan, aziz oluyor

Muttaki kul takar, Şeytana külah

Affet Ya Rab; tevbe, estağfirullah…

          

Nice gizli-kirli, hatiat yaptık

Zalime yarandık, menfaat kaptık

Hain alkışladık, batıla saptık

Ahireti yıktık, dünyamız ferah

Affet Ya Rab; tevbe, estağfirullah…

      

Gösteriş karışmış, ibadetimden

Şuursuz huzursuz, her âdetimden

Tarzımdan takvamdan, şehadetimden

Güvenmem farz vacip, sünnet ve mübah

Affet Ya Rab; tevbe, estağfirullah…

      

Hak nizam çin yürek, közledim ey dost

Yıllardır hasretle, gözledim ey dost

Yüzüm mahcubum ya, özledim ey dost

Cenaze namazım; ‘’Hayye ales-salah!’’

Affet Ya Rab; tevbe, estağfirullah…

 

Yorum Yaz