Aralık 09 11:22

TEVHİD MÜHRÜ

TEVHİD MÜHRÜ

TEVHİD MÜHRÜ

Ezel Nur enerji, duman devrana

Atomlar maddeye, dönmüş seyrana

Tecelli aynası, baksan her yana

Her şeyde Hak mührü, fermana benzer!

      

Zerrede yıldızda, yanıp da söner

Her an tecellide, görmektir hüner

Unutma ki her şey, aslına döner

Sap saman ayrılır, harmana benzer!

    

İnsan hayvan farkı, iman iz’andır

Resulûllah rehber, Kur’an mizandır

Alem bir görüntü, zaman bir zandır

Kâinat bir hayal, dumana benzer!

    

Kimi lezzetiyle, kimi rengiyle

Her şey resmedilmiş, hikmet dengiyle

Kimi Mevlasiyle, kimi çengiyle

Amelsiz; tanesiz, samana benzer!

    

Alemler dönmekte, devran akışır

Bil cümle gözlerden, hep O bakışır

İnsan ise; edep, hürmet yakışır

İmansız ihlassız, şaman’a benzer!

      

Gâh gaflet içinde, gâh huzurdayım

Bak ibadet üzre, bak kusurdayım

Hak nazar etmezse, kat’i zordayım

Himmet yoksa halim, yamana benzer!

    

Yalan münafıkın, has malzemesi

Davadır sadıkın, tek meselesi

Mazeret şeytanın, çiğ felsefesi

Alametler ahir, zamana benzer!

    

Nefsinden zararlı, düşman arayan

Takva rolü yapıp, Haç’a yarayan

CIA’ya sığınıp, bıyık tarayan

Sözü Musa; özü, Haman’a benzer!

    

Özü kirli amma, ismi ak imiş

Cismi haramzade, resmi pak imiş

Din devlete hain, bela hak imiş

Has münafık; dönek, Numan’a benzer!

    

Dünya derya; vücut, ruhuma kayık

Vicdanın diri tut, gönlünü ayık

Hep Sana yakın et, lütfuna layık

Vuslatın yarama, dermana benzer!

    

Kadir Mevlam gönlüm, Kur’an’da kaldı

Va’din Hak’tır; gözüm, yollarda kaldı

Dava aşkı sadık, kullarda kaldı

Uğruna baş koymuş, hayrana benzer!

    

Ahmet Hoca Hakkı, söyle hazır ol

Karakol mahkeme, daim nazır ol

Dosta varmak için, doğru yazır ol

Gaffar’dan ümidin, gümana benzer!

 

Yorum Yaz