Mayıs 25 01:50

TEVHİD VE TECELLİ

TEVHİD VE TECELLİ

TEVHİD VE TECELLİ

“Hak; gizli bir hazineydi, aşikâr olmak diledi”

Bir nur yarattı evveli, Hakikat-i Muhammedi…

      

Bu nur ki cümle alemin, hem madeni hem merkezi

Yarattı tezahüründen, her şeyi ve de herkesi…

    

Melekler ve ruhaniler, bütün Nebiler Veliler

Bu nurun tecellisidir, Hak varlığına deliller…

    

“En mükemmel örnek için, var etmiştir Nur Ahmedi”

Nebiyyi ahir zamandır; Adil Düzen kurar Mehdi…

    

“Zahir odur, Batın odur; her an başka bir şe’ndedir”

Gâh İbrahim olup narda, gâh Süleyman gülşendedir…

    

“Allah, göklerin ve yerin, nurudur”; ayetin anla

Gören kim, görünen kimdir; seyret fikret, bu imanla…

    

Böcek çiçek, ağaç hayvan; san’atta şahikalardır

Yaratılış sırlarını, gösteren harikalardır…

    

Atomlardan enerjiye, hücreden galaksilere

O yönetir, her an hepsin; füzelerden taksilere…

    

Akıl verdi, insanoğlu; kavrasın bunca hikmeti

Tanısın Hakkı Batılı, Mevla’ya etsin hizmeti…

    

Sadıklarla sahtekârlar, seçilsin diye imtihan

Ediliyor bu dünyada, Adil’dir Rahimü Rahman…

    

Zalimi alkışlayanlar, alim de olsa haindir

Fark etmez tarikat ehli, veya Yahudi kâhindir…

    

İman Hakka tarafgirlik, batılı beğenmek şirktir

“Tevbe eder kurtulurum”, sanmak ise büyük risktir…

    

Mahrum kalır mı Hak için, pak alnından nur ter akan

Himmet eyler sadıklara, elbet mübarek Erbakan…

Yorum Yaz