Haziran 19 01:58

TEZ GELİYORUZ!..

TEZ GELİYORUZ!..

TEZ GELİYORUZ!..

Şaşkına dönecek, tüm şarlatanlar
Yüce Ferman ile, biz geliyoruz!..
Hizaya geçecek, süper Şeytanlar
Elde Kur’an ile, biz geliyoruz!..
Vakit çok yaklaştı, tez geliyoruz!..

“İşi sıkı tutmak, ne işe yarar?”1
Kim önler; Allah, vermişse karar
Bu hain dönekler, ümmete zarar
Derde derman ile, biz geliyoruz!..
Milli Çözüm ile, tez geliyoruz!..

Ey sağır sığırlar, Hakkı duymayın
Zillet sefalete, asla doymayın
“Elinizden gelen, geri koymayın”2
Huzur ümran ile, biz geliyoruz!..
Güneş doğmak üzre, tez geliyoruz!..

Siyonizm motoru, artık tekliyor
“Dehşet bir inkılap, sizi bekliyor…”3
Sadık mü’min günü, güne ekliyor
İzni Rahman ile, biz geliyoruz!..
Umutla bekleyin, tez geliyoruz!..

Kötüler şimdilik, suçun gizlesin
“Zalimler hainler, korkup gözlesin…”4
Mü’minse hep Adil, Düzen özlesin
Mutlu devran ile, biz geliyoruz!..
Allah’ın lütfuyla, tez geliyoruz!..

Sevinsin Filistin, Yemen ve Sudan
Sevinsin Arakan, beklesin Sincan
Sevinsin huzura, hasretli her can
Nurlu zaman ile, biz geliyoruz!..
İnayet yetişti, tez geliyoruz!..

Herkes hakkın alır, madem insandır
Haksızlık zorbalık, Rabbe isyandır
Şefkat ve merhamet, Dini İslam’dır
Afvu Gufran ile, biz geliyoruz!..
Direnin be canlar, tez geliyoruz!..

Bitecek feryatlar, dinecek yaşlar
Sade şeytanlara, yönelir taşlar
Allah’ın önünde, eğilir başlar
Dua şükran ile, biz geliyoruz!..
Artık vakit tamam, tez geliyoruz!..

Her amel yazılır, tutulur kaydın
Sorulur; sen Hak’tan, ne diye caydın
Kışlar bitti dostlar, gözünüz aydın
Bahar baran ile, biz geliyoruz!..
Âlem selam dursun, tez geliyoruz!..

Haramla beslenip, şişmanlık olmaz
Hayra hizmetkâra, pişmanlık olmaz
“Zalimden gayrıya, düşmanlık olmaz…”5
Barış bayram ile, biz geliyoruz!..
Haydi hazırlanın, tez geliyoruz!..

Zafer marşlarını, çalacak gündür
Bütün mazlumlara, bayram düğündür
Lakin âşıklara, dünya sürgündür
Hasret giryan ile, biz geliyoruz!..
Hak dostu özledik, tez geliyoruz!..

      

1- “Yoksa onlar, (İslam nizamı gelmesin ve zulüm düzenleri devam etsin diye) işi sıkı mı tuttular (çok etkin ve kesin tedbirler mi aldılar, buna mı güveniyorlar)? İşte şüphesiz Biz de (işimizi ve tedbirlerimizi) sıkı tutanlarız. (Küfür ve kötülük iktidarını yıkmaya kararlıyız.)” (Zuhruf: 79)

2- “(Artık) İman etmeyenlere de ki: ‘Elinizden geleni geri koymayın. Zira, Biz de (inancımız ve amacımız doğrultusunda elimizden geleni) kesinlikle yapacağız.’” (Hud: 121)

3- “Ancak iman eden, (ibadet ve istikametle) salih ameller işleyen ve Allah’ı çokça zikreden ve kendilerine (ve dinlerine) zulüm (ve hakaret) edildikten sonra, (rakiplerine karşı İslami bir gayretle) üstün gelme (ve onları zelil ve aciz düşürmek üzere) yardımlaşıp savunmaya girişen (mü’min şairler ve yazarlar) müstesnadır. (Haksızlığı ve ahlâksızlığı yaymaya çalışan zorbalar, din istismarcısı ve yozlaştırıcısı iktidarlar ve onları alkışlayan riyakâr ve ucuz kahraman şair ve yazar takımı olan bütün) Zalimler ise nasıl bir inkılâba uğrayıp hangi dönüşümle devrileceklerini yakında bileceklerdir.” (Şuarâ: 227)

4- “(Allah’ın va’adine ve fetih müjdesine inanmayanları bırak!) Artık Sen onlardan yüz çevir ve bekleyip gözle. Zaten onlar da (kuşku ve tedirginlik içinde) gözleyip beklemeye koyulmuşlardır. (Bir müddet daha şeytanlıkları ve şımarıklıkları ile baş başa bırak ki, oyalanıp avunsunlar; zira yakında tarihi bir inkılâpla küfür ve zulüm saltanatları yıkılacaktır!)”(Secde: 30)

5- “(Bununla beraber, ülkenizde, bölgenizde ve yeryüzünde) Fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah’ın oluncaya (herkese temel insan haklarını sağlayan bir düzen kuruluncaya; adalet ve hürriyet ortamını bozmaya kalkışan fesat odakları etkisiz bırakılıncaya) kadar onlarla (zulüm odaklarıyla) çarpışıp (Hakkı hâkim kılmaya çalışın!) [‘Onlara (gizli, açık düşmanlara) karşı gücünüzün yettiği kadar (bütün imkânları kullanarak siyasi, askeri ve iktisadi her türlü) kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar, (bugün ise üretilip devamlı bakımı yapılan uçaklar, füzeler ve tanklar) hazırlayın.’ (Enfâl: 60)] Eğer (kâfir ve hain odaklar saldırı ve fesatlıktan) vazgeçerlerse, artık zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur (saldırganlık ve zulümkârlık caiz değildir).” (Bakara: 193)

 

 

www.millicozum.com

 

 

 

Yorum Yaz