Temmuz 19 02:24

TRT’DE KADROLAŞMA VE FETULLAHÇILARI KURUMSALLAŞTIRMA

TRT’DE KADROLAŞMA VE FETULLAHÇILARI KURUMSALLAŞTIRMA

TRT’DE KADROLAŞMA VE FETULLAHÇILARI KURUMSALLAŞTIRMA

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk operasyonlarının ardından bir zamanlar bu kuruma geçmek için Zaman ve STV’de çalışmış olma referansı yeni TRT operasyonlarıyla tersine çevrilmiş durumdaydı. TRT’nin iki genel müdür yardımcıları ve Haber Dairesi üst düzey çalışanları kurumdan uzaklaştırılmıştı. TRT Haber Dairesi başkanı Ahmet Böken ve yardımcısı Ahmet Çavuşoğlu görevlerinden alınmıştı. Bilindiği gibi daha önce TRT’de “Cemaat Kadrolaşması” iddiaları sıkça gündeme taşınmış, Bülent Arınç ise “Hizmet ihtiyacı ve yetişmiş eleman istihdamı kapsamında bunların atandığını” savunmaya çalışmıştı. Bu tür operasyonlar Maliye Bakanlığına da sıçramış, cemaatçi kadroları tasfiye avı başlamıştı. Fetullahcılardan irtibatları kopunca, Rahmetli Hocamızın konutunda Erbakan Vakfını ziyarete koşan Bülent Arınç “şimdi karşılaştığımız bazı olaylara bakarak Hocamızın çok haklı olduğunu görüyorum, çok doğru düşüncelere sahip olduğunu anlıyorum” şeklinde ve samimiyetten uzak rüşveti kelam cinsinden itiraf ve iltifatlarda bulunmuşlardı. Erbakan Hoca’yı birlikte kaldığı 40 yılda kavramayıp da, daha yeni anlamaya başlaması, acaba bir feraset ve zekavet yavanlığı mıydı, yoksa “Fetullahcıların boşluğunu kimlerle doldurabiliriz?” telaşı mıydı? Hz. Peygamber Efendimizin uyarısıyla “Mü’min aynı zehirli delikten iki sefer ısırılmazdı!”

İktidar hırsıyla Siyonist şeytanların güdümüne girip Milli Görüş’ün tarihi hamlelerini, İslami ve insani hedeflerini sekteye uğratanların, bu tür sahte tavırlarına hala kanacak gafiller varsa, bu onların aklı ve ayarıyla alakalıydı. Erbakan’a ve davasına hıyanet edenlerin, önce açıkça bir özür dileyip tevbe etmeleri ve Batılları bırakıp artık Hakka döndüklerini ilan etmeleri lazımdı. İşte o zaman hayırda yardımlaşmak ve yarışmak üzerimize farz olacaktı. Aziz Hocamız da, bu tür ziyaretleri yapar, kendisine gelen misafirleri hoşlukla karşılayıp ağırlar; ancak mutlaka “yanlış ve hayırsız yolları bırakmaları ve Milli Görüş’e katılıp sevap ve şeref kazanmaları” çağrısını ve uyarısını tekrarlardı. Çünkü Cenabı Hakka tazim ve hürmet, kullarına ise şefkat ve merhamet böyle davranmayı gerekli kılardı.

Yakın zamana kadar TRT yönetimi, hükümet ve cemaatin kadrolaşması ile ilgili basına yansıyan bilgi ve belgeleri sürekli inkâr ediyordu. Bu dönemde kadrolaşma yapmadıklarını kanıtlamak için geçmiş dönemde TRT’ye alınan personel rakamları örnek gösteriliyordu.

Başta Cemaat mensupları olmak üzere, TRT’de kadrolaşma şu yöntemlerle yapılıyordu:

1) Kadrolaşmanın önündeki engelleri kaldırmak için TRT yasası değiştiriliyordu.

2) Kadrolaşmak için yönetmeliklerde kişiye özel düzenlemeler yapılıyordu.

3) Öncelikle İbrahim Şahin’in akrabaları olmak üzere diğer kamu kurumlarından TRT’ye personel nakli hızlanıyordu.

4) Bakanlıkların basın müşavirliği ve özel kalem müdürlüğü kadroları TRT’ye geçiş için köprü kadro olarak kullanılıyordu.

5) Sözleşmeli personel adı altında yandaş medya çalışanları TRT’ye transfer ediliyordu.

6) 2008 ve 2009 yılında açılan sınavla 652 kişi alınıyordu.

7) İstisnai Memuriyet kadrosundan 106 Mütercim alınıyordu.

8) TRT’deki kadrolaşma uluslararası boyut kazanıyor, taşeron şirketler devreye sokuluyordu.

AKP Kadrolaşma İçin Trt Yasasını Değiştiriyordu.

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin göreve başlamadan Zaman gazetesine (22 Kasım 2007) verdiği demeçte ‘Bu personel ile 40 kanal yönetirim” diyordu.[1] Görevine başlamasından bir süre sonra (7 Aralık 2007) Star gazetesi köşe yazarı Şamil Tayyar’a verdiği demeçte ise personel fazlalığı ile ilgili 3 önemli projesini anlatıyordu;[2] Böylece 8 bini aşkın personele sahip TRT’de bu operasyon yapılabilirse kadronun 5 binin altına düşebileceğini söylüyordu.İbrahim Şahin TRT’de fazla olduğunu iddia ettiği personelden kurtulmak için hazırladığı yasa taslağını AKP hükümetine veriyordu. Bu taslak bakanlar kurulu tarafından imzalanarak 8 Mart 2008 tarihinde TBMM’ye sunuldu. Tasarı TRT sanatçılarının kültür bakanlığına devredilmesini, ihtiyaç fazlası personelin de Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gönderilmesini öngörüyordu. Bu tasarıya karşı TRT çalışanlarının ve kamuoyunun gösterdiği tepki AKP hükümetine geri adım attırıyordu.

11.06.2008 tarih ve 5767 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu İle Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.06.2008 tarih ve 26918 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giriyordu. 2954 sayılı Kanuna eklenen geçici 11’inci madde ile bazı daire başkanlıkları kaldırıldı, bazıları birleştirildi, bazılarının da adı ya da yapısı değiştiriliyordu. Bu düzenleme ile kaldırılan, birleştirilen, ismi veya yapısı değiştirilen Daire Başkanlıklarında çalışan unvanlı/unvansız olmak üzere; Daire Başkanı, Başkan, Üye, Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Müdür, Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı, Başuzman, Uzman (Teknik Hizmetler Sınıfı Hariç) kadrolarında bulunanların görevleri ile Kurum Genel Müdür Uzmanlarının görevleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde sona eriyor ve aynı derece/kademeli Araştırmacı unvanlı kadrolara atanıyordu. Bu yapılanma ilk kez TRT’de uygulanıyor. Kadrolaşmak için bir daire başkanlığının önce adını değiştiriliyor, sonra adı değişti diyerek tüm yöneticiler “Araştırmacı” kadrosuna atanıyor ve maaşları donduruluyordu. Yönetici olmadıkları halde Yayın Denetleme Kurulu üyeleri ve uzmanların da araştırmacı yapılması yasa değişikliğinin asıl amacını açıkça ortaya koyuyordu.

Kadrolaşmak için yönetmeliklerde kişiye özel değişiklikler yapılıyordu.

İbrahim Şahin, yandaşlarını TRT’ye alabilmek için önce TRT yasasında yaptırdığı değişiklikle SÖZLEŞMELİ personel alımının yolunu açıyordu. Sonra AKP yandaşı ve cemaat elemanı medya kuruluşlarının çalışanlarını sınavsız kuruma almaya başlıyordu. Bu da yeterli görülmüyor, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliği’ndeki “SÖZLEŞMELİ PROGRAM -HABER PERSONELİ” tanımında ilginç bir değişiklik yapılıyordu. 14 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişikliğe göre Sözleşmeli Program-Haber Personeli için gerekli olan ‘Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak’ şartının yanına (Yurtiçi veya yurtdışı yayın kuruluşlarının yayın, yapım, program veya haber hizmetlerinde en az 2 yıl çalışmış olanlarda bu şart aranmaz.)” şeklinde bir ekleme konuyordu. Yani önce yönetmelikteki şartlara uymayan kişiler TRT’ye alınıyor sonra yönetmelik bu kişilere uyduruluyordu. Yürürlükteki mevzuata göre TRT’nin yayın personeli (muhabir, yapımcı, spiker, kameraman, montajcı) 4 yıllık yüksekokul veya üniversite mezunu olmak zorunda. Şimdi ilkokul mezunları kameraman, lise mezunları muhabir olarak istihdam edilmeye başlanıyordu. Hatta lise mezunu kanal koordinatörü bile bulunuyordu.

Danıştay 5. Dairesi TRT’nin yaptığı yönetmelik değişikliğinin kariyer ve liyakat ilkeleri ile hizmet gereklerine ve hukuka uygun olmadığına karar vererek değişikliği iptal ediyordu. Ancak Danıştay kararının üzerinden 5 gün geçtikten sonra TRT’nin yeni bir yönetmelik değişikliği yaparak deyim yerindeyse “hukuku dolandığı” ortaya çıkıyordu. Yapılan yönetmelik değişikliği ile “Sözleşmeli program ve haber personeli” için aranacak koşullarda yer alan “Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak” şartı “En az lise veya dengi okul mezunu olmak” şeklinde değiştiriliyordu.

Akraba ve Hemşeri Kadrolaşması Hız Kazanıyordu.

İbrahim Şahin başta PTT olmak üzere diğer kamu kurumlarında çalışan yakın akrabalarını ve Amasyalı hemşerilerini TRT’ye alıyordu. Alınanların 6’sı İbrahim Şahin’in köylüsü bunların bir bölümü İbrahim Şahin’in ikinci dereceden akrabası oluyordu. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin Amasya’nın merkeze bağlı Akyazı köyü doğumluydu. İbrahim Şahin TRT Genel Müdürü olduktan sonra üst düzey yönetim kademelerine hemşerilerini ve akrabalarını atıyordu. TRT’nin bütün alım satım işlerini, ihalelerini yapan Satın Alma Dairesi’nin başkanlığına Akyazılı Selami Karanfil getiriliyordu. İbrahim Şahin, akrabası Ömer Avcı’yı da Satın Alma Dairesi Başkanlığı’nda müdür yapıyordu. Satın Alma Dairesi’ndeki bir başka Amasyalı da yine müdür olarak atanan Hasan Bahçıvan oluyordu. Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı’ndaki üç müdür de İbrahim Şahin’in diğer kamu kurumlarından TRT’ye transfer ettiği kişilerden oluşuyordu.

İşte İbrahim Şahin’in akraba ve hemşerilerinin bir bölümü;

SELAMİ KARANFİL (Amasya –Akyazı): İçişleri Bakanlığı’nda kontrolör iken TRT’ye SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANI tayin ediliyordu.

HAKAN KUTLU (Amasya –Akyazı): ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ (Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı ve TCDD Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu’nun akrabası oluyordu)

METİN YILDIRIM (Amasya –Akyazı): Amasya Merkez Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü iken TRT’ye İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKAN YARDIMCISI olarak atanıyordu.

OSMAN OĞUZ DARÇIN (Amasya –Akyazı): MKE’de mühendis olarak çalışırken TRT’ye alınıyordu.

ÖMER AVCI (Amasya–Akyazı): PTT’de memur olarak çalışırken TRT SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA müdür yapılıyordu.

ALİ GÜNEY (Amasya–Akyazı): 13 Ocak 2009 tarihinde ASKİ Genel Müdürlüğü’nde özel kalem müdürü olarak çalışmaya başlıyor, 3 Mart 2009 tarihinde TRT’ye aktarılıyordu.

GÖKHAN GÜNAYDIN (Amasya): PTT’de UZMAN kadrosunda çalışırken Genel Müdür Uzmanı olarak TRT’ye Strateji Uzmanı olarak alınıyordu.

MUSTAFA BİNİCİ (Amasya): PTT’de tekniker olarak çalışıyordu TRT’ye naklen geçiş yapıyordu.

HASAH BAHÇİVAN (Amasya): Diyanet Vakfı’nda muhasebeci iken İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA MÜDÜR olarak getiriliyordu.

MURAT ŞİMŞEK (Amasya): Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi iken TRT’ye Mühendis olarak geçiyordu.

UĞUR ALICI (Amasya): Kanal 7 Muhabiri iken TBMM TV’ye geçiyor. Oradan da muhabir kadrosu ile TRT’ye transfer ediliyordu.

AHMET TORUN (Amasya) STV Haber Müdürü iken Sözleşmeli Personel olarak TRT’ye geçiyor, Haber Dairesi Başkanlığı Merkez Haberler Müdürlüğü’nde editör olarak görevlendiriliyordu.

ANDA AYVA (Amasya): Kanal A’da spiker olarak çalışırken TRT’ye Sözleşmeli personel olarak alınıyor. TRT’de haber bültenlerini sunuyordu.

ÜMİT SEZGİN (Amasya): NTV’nin Ankara Haber Müdürü iken Sözleşmeli Personel olarak TRT’ye alınıyor. TRT-TÜRK Kanalının Haber Sorumlusu yapılıyordu.

KADİR GÖKHAN TUNÇEL (Amasya): TRT İstanbul Müdürlüğü’nden Sözleşmeli Yapım ve Yayın Elemanı olarak çalışıyordu.

Bakanlıkların Basın Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü Kadroları Trt’ye Geçiş İçin Köprü Kadro Olarak Kullanılıyordu.

İbrahim Şahin TRT Genel Müdürü olmasından sonra yaklaşık 120 kişiyi başka kurumlardan TRT’ye alıyor, bu kişilerin bir bölümünü de bakanlıkların özel kalem müdürlüğü ya da basın müşavirliği kadrosuna atananlar oluşturuyordu. Yani AKP, bakanlıkların basın müşavirliği ve özel kalem müdürlüğünü TRT’ye geçiş için köprü kadro olarak kullanıyordu. AKP yandaşı medyada çalışanlar önce “istisnai memuriyet” kadrosu ile bakanlıklara alınıyor. Bu kişiler birkaç ay sonra da TRT’ye transfer ediliyordu. Çünkü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59’uncu maddesinde sayılan özel, kalem müdürü, basın müşaviri vb. kadrolara, bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabiliyordu.

Sözleşmeli Personel statüsünde alınanların önemli bir bölümünü Cemaatin medya kuruluşlarının çalışanları oluşturuyordu. Bu kişiler TRT’ye alınmadan önce Zaman Gazetesi, Samanyolu TV, Kanal 7, Kanal 24, Cihan Haber Ajansı ve Aksiyon Dergisi gibi yerlerde çalışıyordu.

 

YANDAŞ MEDYADAN TRANSFER EDİLEN VE

HABER DAİRESİ BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞANLARIN BİR BÖLÜMÜ

 

Adı Soyadı

Eski Kurumu

Görevi

Görev Yeri

1

Ahmet Böken

STV Haber Genel Yayın Yönetmeni

Kanal Koordinatörü

TRT Haber Kanalı

2

Ahmet Torun

STV Haber Müdürü

Editör

Haber Merkezi

3

Cumali Çaygeç

STV Haber Editörü

Haber Müdürü

TRT -6

4

Cavit Atasever

STV Haber Editörü

Editör

Haber Merkezi

5

Mehmet Çığın

STV Haber Programları Editörü

Editör

Haber Merkezi

6

Meryem Özkurt

STV’de Ahmet Böken’in Programının yönetmeni

Yönetmen

Haber Merkezi

7

Uğur Alıcı

Kanal 7-İHA/ TBMM TV

Muhabir

Haber Merkezi

8

Sedat Dalda

STV

Muhabir

TRT–6

9

H. Basri Erden

Cihan Haber Ajansı

Muhabir

Haber Merkezi

10

Burhan Torunlar

Cihan Haber Ajansı

Muhabir

TRT Diyarbakır Haber Müdürlüğü

11

Volkan Makar

Cihan Haber Ajansı

Kameraman

TRT Antalya Haber Müdürlüğü

12

Gökhan Kulaş

Cihan Haber Ajansı

Muhabir

Haber Merkezi

13

Nuri Coşar

Cihan Haber Ajansı

Muhabir

TRT Parlamento haber Müdürlüğü

14

Fettah Erdurur

Cihan Haber Ajansı

Muhabir

TRT Diyarbakır Haber Müdürlüğü

15

Halil İbrahim Özemiş

Cihan Haber Ajansı

Muhabir

TRT Diyarbakır Haber Müdürlüğü

16

Servet Dağ

Cihan Haber Ajansı

Muhabir

TRT–6

17

Bertan Golal

Cihan Haber Ajansı

Editör

TRT İstanbul Haber Müdürlüğü

18

Özcan Keser

Cihan Haber Ajansı

Editör

TRT İstanbul Haber Müdürlüğü

19

Seyid Kılıç

Cihan Haber Ajansı

Editör

TRT İstanbul Haber Müdürlüğü

20

İlyas Dal

Zaman

Muhabir

TRT-6

21

Erkan Söğütçü

Zaman

 

TRT Diyarbakır Haber Müdürlüğü

22

Murat Kaban

Zaman

Yorum Yaz