Nisan 25 14:23

UCUZ KAHRAMANLIK, MÜNAFIKLIKTIR!

UCUZ KAHRAMANLIK, MÜNAFIKLIKTIR!

Nefsin ilah edinmi?, din diye dünya arar

Mana istismar için, himmetler mala imi?!

Gaye Allah de?ilse, gayretler neye yarar

Meyve veren Rezzak’t?r, ?ükürler dala imi?!..

        

Cihat delisi gelsin, sad?k cesur ?skender

Erbakanc? say?lmaz, olmay?nca semender

Ate? denizlerini, geçen yi?it pek ender

Sinek davay? bilmez, sevdas? bala imi?!..

          

AKP da? san?rs?n, asl? dumana benzer

Davadan yüz çevirdi, döndü Numan’a benzer

Bel’am ile birlikte, ?imdi Haman’a benzer

Ümidi Kur’an de?il, siyon Kabala imi?!..

      

Yalanc? yalamad?r, sanma sözü gerçektir

Sen mücahit tan?rs?n, menfaate köçektir

Zan tahminle olmuyor, Kur’an ?a?maz ölçektir

Köpeklerin hevesi, kemikli yala imi?!..

      

Il?ml? ?slam ile, billah din laçkala?t?

Zalim ile diyalog, eyvah dil ba?kala?t?

Hidayet karar?nca; beyinler kalçala?t?

Mert davranmaz münaf?k, hem m?h hem nala imi?!..

      

?man cihat olmazsa, kalbin çark? paslan?r

Nasipsiz adam odur, gaflet ile ya?lan?r

Allah’a dayanmaz da, Amerka’ya yaslan?r

Örümcek ev, böce?e; en sa?lam kal’a imi?!..

      

Bir noktadan var etti, Rabbim cümle evreni

Ne hassas bir dengedir, yarat?l?? serveni

?mtihan?n unutma, hayra çevir devreni

Hayat denen bu hülya, alai vala imi?!..

      

Milyar milyar dünyay?, bir noktaya s??d?rm??

Nice bin kat kâinat, ne mükemmel y??d?rm??

Ar?ya bal ineke süt, yapt?r?p da sa?d?rm??

Kudret hikmet sahibi, Allahu Ta’ala imi?!..

 

Yorum Yaz