Şubat 21 14:22

ÜMİT, İMANDIR! (ŞİİR)

ÜMİT, İMANDIR! (ŞİİR)

Bil “Küllü atin karib”, yakındır her gelecek

Sana kalacak kârın, akıttığın terindir…

Biraz daha sabreyle, tüm mazlumlar gülecek

Rabbin rahmet deryası, sandığından derindir…

      

Kur’an Meal oku ki, Hak-Bâtılı seçesin

Dosta varmanın şartı, post aşkından geçesin

İndir münafıkların, yüzündeki peçesin

Buna feraset derler, gözündeki ferindir…

          

Yan yatan yavan insan, hedefe erişemez

Umutsuz korkak olur, ön safa girişemez

Sonsuza doğmak üzre, canını verişemez

Oysa mü’min kullara, ölüm ne de şirindir…

        

Va’di İlahi haktır, şek ve şüphe marazdır

Hak davaya hıyanet, gaflet değil garazdır

Hem zafer Allah’tandır, senin payın birazdır

Ukbaya yatırım yap, ki Erbakan pirindir…

        

“Allah’ım Sen bırakma, bir an bile nefsime”1

Sen Yâr iken yeterim, zalimlerin hepsine

Adil Düzen zaferin, lütfet kader tepsime

Ya Rab tüm hainleri, halimize yerindir2

          

Cehenneme müstahak, haram yemle şişmanmış

Elmas verip çakıl taş, alanlar hep pişmanmış

Allah seninle iken, ne gam dünya düşmanmış

Sen İbrahim olursan, ateş sana serindir3

        

Mehdiyet Mesihiyet4, müjdesiyle sevinsen

Erbakan Milli Çözüm, nasibinle övünsen

Gafil cahil ömrüne, ah çekerek dövünsen

Burda mihnete5 katlan, Cennet kutlu yerindir…

        

“Allah-Rasül-Muhammed”, tek gerçeğin cilvesi

“Ahmed”le zahir oldu, çün “Ahed”in gölgesi

Kesretten vahdete geç, bu imanın zirvesi

Allah’a kul olursan, Melekler de erindir…

          

Sadık dostlarla birlik, hayra varmaya bakın

Şeytan tuzak kuruyor, aman düşme ha sakın

Gururlanma ey gönül, kulluk edebin takın

Sana benlik taslatan, beynindeki irindir…

        

Hikmetle yaratılmış, hepsi ibret örnektir

Değerli olmasa da, her şey herkes gerektir

Suçsuz yere sokanlar, zehirli engerektir

Vicdan rahatsız eden, günahların kirindir…

        

Milli Çözüm ehline, çelme takan sürtükler

Sataşırsa aldırma, cüce ruhlu kütükler

Onlar Şeytan uşağı, her an İblis dürtükler

Zalime taraf olmak, bil en büyük şerrindir…

      

1- Hadis-i şerif

2- Yerinmek: Onun yerinde olmayı istemek, pişmanlık ve kıskançlıkla iç çekmek.

3- “(Biz ise) ‘Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve selamet ol!’ (buyurmuş ve İbrahim’i kurtarmıştık.)” (Enbiya Suresi: 69)

4- Mesihiyet: Hz. İsa’nın tekrar gelişi.

5- Mihnet: Zahmet, meşakkat.

 

Yorum Yaz