Aralık 09 10:29

UMUTLA VA'DİNİ, BEKLER AĞLARIM

UMUTLA VA'DİNİ, BEKLER AĞLARIM

Hayalen huzur-u, Dosta giderek

Sabrıma saatler, ekler ağlarım…

Aczimle önünde, secde ederek

Dizlerim üstüne, çöker ağlarım…

 

Her yeni haberi, devrim sanarak

Ya Rab hasretiyle, daim yanarak

Hatamı vartamı1, bir bir anarak

Günahıma teker, teker ağlarım…

 

Zulm zillet sefalet, sarmış her yanı

Garip gönlüm Adil, Düzen hayranı

Ne zaman gelecek, zafer bayramı

Yüzüm dergâhına, diker ağlarım…

 

Hayâsız haksızlık, haddini aşan

İnsanlık derbeder, ümmet perişan

Kudret hazinenden, gönder bir nişan

Dört gözle va’dini, bekler ağlarım…

 

Sırlı seherlerde, zikir şakırdım

Hep halkı uyardım, Hakkı haykırdım

Dostlara darıldım, kalpleri kırdım

Bin pişman ciğerim, söker ağlarım…

 

Yetsin vicdan ehlin, son intibahı2

Bitsin mazlumların, şu ahu vahı

Bu nursuz gecenin, yok mu sabahı

Yürek yarama tuz, eker ağlarım…

 

Mevlâ’m saadete, layık görmezse

Lütfedip yarama, merhem sürmezse

Hak nizam kurmaya, fırsat vermezse

Çaresiz gözyaşı, döker ağlarım…

 

İsrail işgali, döndü vahşete

Siyonist zulmünden, düştük dehşete

Hak; kayada kâdir, güller neş’ete3

Umutla boynumu, büker ağlarım…

 

Umutlar sadece, sözümde kalsa

Adil Düzen aşkı, gözümde kalsa

Bu özlem acısı, özümde kalsa

Çok derinden hasret, çeker ağlarım…

 

 

1- Varta: Korkulu, tehlikeli ve kuşkulu durum.

2- İntibah: Gafletten uyanmak, gerçeğin farkına varmak.

3- Neş’et: Meydana gelme, topraktan çıkıp yeşerme.

Yorum Yaz