Mayıs 25 01:10

ÜRKEKLİKLE ERKEKLİK OLMAZ

 ÜRKEKLİKLE ERKEKLİK OLMAZ

Hak-Bâtıl ilmini, bellemek için

Vicdanı eğrilmez, zeyrekgerektir…

Dönek ve münafık, elemek için

Sağlam demir-çelik, kürek gerektir…

        

Pancardan yağ çıkmaz, zeytin lazımdır

Bilgi yakin2 ise, kalbi hazımdır3

Kur’an’la itminan, gönül sazımdır

Çamur olmaz; hamur, çörek gerektir…

        

Fasık gevşek olur, mü’min mert metin

Haine tavizsiz, zulme sert çetin

Gayrete dönmezse, güzel niyyetin

Şeytana av için, gevrek gerektir…

      

Durduyan Oğuzhan, role bürünse

Anlayanlar hâlâ, saygı sürünse

Sırıtır korkaklar, cesur görünse

İddiayla ispat, ahenk gerektir…

      

Bu çete bağrıma, saplanan oktur

Münafık sızmayan, Hak dava yoktur

Biat istismara, karnımız toktur

Hakkı konuşanlar, seyrek gerektir…

      

Yıllarca peşinden, izini sürdün

Keramet uydurdun, çöpün süpürdün

Madem ki sonunda, haini gördün

Ona cephe açmak, yürek gerektir…

      

Doğruyu anlayıp, sahip çıkmazsan

“Eş dost çevre ne der?”, şirkin yıkmazsan

Münafık tanıyıp, yolun tıkmazsan

Hayra varamazsın, sürek gerektir…

      

Kur’an hem beynime, hem kalbe hazdır4

Korkak kaypak işi, mazeret nazdır

Dolaylı lafları, anlayan azdır

Gerçeği haykırmak, direkt gerektir…

      

Herkesin imtihan, sahası vardır

Elbet hidayetin, pahası vardır

Allah rızasının, dahası vardır

Muttaki Mevla’ya, ürkek gerektir…

      

AKP’ye destek, akrepe eşlik

HDP’ye güven, şerre kardeşlik

Adil Düzen dışı, hepsi kalleşlik

Feraset cesaret, yüksek gerektir…

      

Kolaya hızlısın, zorluğa yavaş

Hiç arpa unundan, olur mu lavaş

Kolay mı kırk yıldır, İblisle savaş

Milli Çözüm gibi, mihenk gerektir…

        

1- Zeyrek: Çabuk kavrayışlı, pratik akıllı.

2- Yakin: Kesin ve şüphesiz inanç.

3- Hazım: Sindirmek.

4- Haz: Manevi lezzet, huzur.

 

Yorum Yaz