Kasım 29 14:20

UTAN BE KARDEŞ!

UTAN BE KARDEŞ!

“Tevben bozup Rabb’le, alay edersin!..”1

Buyurur Peygamber, uyan be gönül…

Kalbini karayla, kalay edersin

Hiç toz kondurmazsın, putan be gönül

Sıdk ile tevbe et, utan be gönül…

        

Allah’la aldatır, şeytan ve nefis

“Gafur ve Rahim’dir, korkma!” der habis2

Oysa cehnem çetin, azap ve hapis

Hayretmez şeytanı, tutan be gönül

Doğrul Mevla’ya dön, utan be gönül…

      

Halka hayâ tavrı, takınır iken

Bir çocuktan bile, sakınır iken

Sağına soluna, bakınır iken

Hak’tan korkmaz kire, batan hey gönül

Yanında Rabbin var, utan be gönül…

      

Gündüzlerin gaflet, polimle3 geçer

Gecelerin rezil, filimle geçer

Bu maraz; tevbeyle, ilimle geçer

Şifa bulmaz zehir, yutan be gönül

Pişmanlıkla yalvar, utan be gönül…

      

Küçük büyük deme, isyanın kime

Karşı gelinir mi, Aziz Hâkim’e

Sen hiç takmaz mısın, mahşer mahkeme

Cennettir ebedi, vatan be gönül

Kötülükten vazgeç, utan be gönül…

    

Bu gaflet hıyanet, kurutur seni

Fani zevk hevesle, avutur seni

Cehenneme girsen, unutur seni

Ana baba evlat, atan be gönül

Gel kendine acı, utan be gönül…

      

Emanet; yurt ata, kavim akraba

Emanet tabiat, kuşlar akbaba

Sen hakaret ettin, eşe ahbaba

Helala haramı, katan hey gönül

Allah hepsin görür, utan be gönül…

      

Hayrı başarını, Allah diliyor

Saklı gizli bütün, sırrın biliyor

Çoğun bağışlayıp, kaydın siliyor

Başına gelenler, hatan be gönül

Daim huzurdasın, utan be gönül…

      

Takdirden fazlası, geçmez eline

Sahip ol kalbine, dile beline

Ecel hiç bakmıyor, gence geline

Çıkar için dosta, çatan hey gönül

Nankörlükten sakın, utan be gönül…

      

Ömür geçti değer-lendir kalanı

Artık bırak şehvet, nefret yalanı

Allah sevmez, nefs telinden çalanı

Seçilmez seherde, yatan be gönül

Daim huzurda ol, utan be gönül…

      

Zikrü fikirde kal, daim hayretle

Dosdoğru mü’min ol, istikametle

Sabru sebat eyle, dini gayretle

Ki yükselsin rütbe, çıtan be gönül

Rabbin karşındadır, utan be gönül…

      

Milli Çözüm Hak’kı, tebliğ yoludur

Erbakan Hocamın, sadık koludur

Bâtıla kayanlar, Şeytan kuludur

Davasın sevdasın, satan peh4 gönül

Gel Allah’tan korkup, utan be gönül…

      

1- Hadis-i Şerif: Sürekli tevbe edip, hemen bozanlar için Cenab-ı Hak “Kulum Benimle alay ediyor” buyurmaktadır.

2- Habis: Pis ve necis olan şeytan ve nefis.

3- Polim yapmak: Riyakârlık, sahtekârlık ve numara yapmak.

4- Peh peh!: Övgü kılıflı gizli ve incitici kınama sözü.

 

Yorum Yaz