Kasım 29 15:10

VEFATIMI DUYAN, GÜNAHIMA AĞLASIN!

VEFATIMI DUYAN, GÜNAHIMA AĞLASIN!

Vakit tamam dostlar, yeter dineldik1

Ölüm haberimiz, duyan ağlasın…

Hayat fırsat bitti, Hakka yöneldik

Hakikat kendine, ayan ağlasın…

 

Amelim hayalim, hırsım hasedim

Hepsi kaydedildi, ömür kasedim

Teneşire koymak, için cesedim

Bütün giysilerim, soyan ağlasın…

 

Ailem acılı, ekibim yasta

Herkes helâl etsin, Edirne Kars’ta

Rabbim çektirmesin, yatakta hasta

Son abdest aldırıp, yuyan ağlasın…

 

Türk Kürt Göçmen Gakkoş, Dadaş olanlar

Kahrıma katlanıp, yoldaş olanlar

Zor günde en hasbi, gardaş olanlar

Bu garibi sevip, sayan ağlasın…

 

Kimi üstadımdı, kimi Bel’amım

Kimisine ağır, geldi kelâmım

Sadık yaranıma, bu son selamım

Çocuk yaşlı erkek, bayan ağlasın…

 

Verdiğimiz sözde, duralım hele

Deccalin beynine, vuralım hele

Önce Adil Düzen, kuralım hele

Şeytanın gözünü, oyan ağlasın…

 

Vefatıma değil, günahlarıma

Hatama hıncıma, eyvahlarıma

Gafil geçen akşam, sabahlarıma

Ben gibi nefsine, uyan ağlasın…

 

Dertleri mal makam, Dini istismar

Riyakâr sahtekâr, bulmaz istikrar

Her kim ertelemiş, cihat istiğfar

Tevbeyi tabuta, koyan ağlasın…

 

Mevlâ’ya meftunum2, duaya muhtaç

Umarım başıma, konulur nur taç

Sevinir münafık, küffar ehli Haç

Hak yoldan ayağı, kayan ağlasın…

 

Ölüm diriliştir, âşık gözünde

Vuslat günün bekler, sadık özünde

Kim hıyanet eder, durmaz sözünde

Ahd bozup biattan, cayan ağlasın…

 

Adil Düzen kurmak, Hak cihadımdı

Kur’an akıl vicdan, ihtiyacımdı

Halis kanaatim, içtihadımdı

Kitap şiir yazdım, okyan ağlasın…

 

Hak’tan gayrı talep, şekavetimdir

Şükür Milli Çözüm, şefaatimdir

İnşallah sebebim, şehadetimdir

Bize tuzak kurup, kıyan ağlasın…

 

1- Dinelmek: Uyanık beklemek, inatla direnmek.

2- Meftun: Vurgun, tutkun olmak.

 

     

Yorum Yaz