Haziran 19 00:29

VUSLAT SARAYINA, VAR GİZLİ GİZLİ!..

VUSLAT SARAYINA, VAR GİZLİ GİZLİ!..

Kalpten kalbe bir yol, vardır görülmez

Gönülden gönüle, yâr gizli gizli…

Sırrı Rahman saklı, âşksız girilmez

Seherde etmeli, zâr gizli gizli…

 

İmanın emrinde, değilse diller

Yalan yanlış büküp, eğilse diller

Hep malayaniye, meyilse diller

Ruha azap başlar, dar gizli gizli…

 

Başına beladır, boş kıyl-ü kalin

Sadık tevbe edip, düzeltsen halin

Amelin çoğaltıp, kessen vebalin

Kalp gözün açılır, far gizli gizli

 

Hidayet burcunda, vahdet nurları

Arşı tavaf olur, merkez turları

Bir bir aşılınca, hikmet surları

Tecelli Nigâr’ın1, sar gizli gizli…

 

Dua tokmağıyla, kapı vururum

İnayet kesilse, derhal kururum

Sen bakma zahiren, sakin dururum

İçimde fırtına, kar gizli gizli…

 

Sadık; Canan varken, cana yaslanmaz

Zikreden dil ve dıl2, asla paslanmaz

Ey Hak’tan utanmaz, doyup uslanmaz

Rabbinden duymalı, ar gizli gizli…

 

Hakkı tutan hayra, varır gümansız

Bâtılı hoş gören, ölür imansız

Sevdanın ateşi, issiz dumansız

Yakar yüreğimi, nar gizli gizli…

 

Âşıkın avcunda, dünya asuman

Gafilin gözünde, sebepler azman

Selam etmiş bize, Sultan-üz-zaman

Vuslat dergâhına, var gizli gizli…

 

1- Nigâr: Gönüle nakşedilmiş emsalsiz güzel… Bir isim…

2- Dıl: Farisice kalp, gönül.

Yorum Yaz