Şubat 25 05:04

YA MİLLİ ÇÖZÜM, YA KİRLİ DÜĞÜM (ŞİİR)

YA MİLLİ ÇÖZÜM, YA KİRLİ DÜĞÜM (ŞİİR)

Bozar ittifakı, vicdanı çürük

Fesat ateşine, sıkıyor körük

Gelin Türk Kürt Arap, göçmen ve Yörük

Baba oğul torun, hem gelin görüm

Hoş Milli Çözüm’dür, boş kirli düğüm!..

        

Akıl bilim tarih, vicdan ve Kur’an

Yararlı bulduğu, doğrudur her an

Kahpedir birliğe, hep karşı duran

Ayetler ilaçtır, hadisler begüm1

Seç Milli Çözüm’ü, geç kirli düğüm!..

      

Bırak sağ sol, boş laf; dinsiz, dincisi

Riyakâr münafık, hain kincisi

Kur’an Mealidir, kitap incisi

Okursam nurlanır, yerlerim göğüm

Gel Milli Çözüm’e, çöz kirli düğüm!..

      

Hayra hiç yanaşmaz, şerre bonkördür

Aslı bozuk diye, Hakka nankördür

Fırsat gâvurudur, siyon markördür2

Kur’an’dan gayrısı, Şeytani güdüm

Ya Milli Çözüm’dür, ya kirli düğüm!..

        

Milli Çözüm aşktır, peşin pazarsız

Bize buğzediyor, arsız ayarsız

Unutulup gider, kazançsız kârsız

Değişim yaşanır, hep bayram düğün

Milli Çözüm dışı, bir kirli düğüm!..

      

Atatürk talihtir, Erbakan rehber

Birlik dirlik olun, diyor Peygamber

Türkiyem toprağım, bak miskü amber

Özümden ayrılsam, bozulur büyüm

Seç ya Milli Çözüm, ya kirli düğüm!..

        

Ayar bozuk ise, vefa aranmaz

Hainler ne sağa, sola yaranmaz

Nefse tapar; yetim, başı taranmaz

Ahkâmsız Din uydurur, bozuk bir kürüm3

Öz Milli Çözüm’de, çöz kirli düğüm!..

      

Cihatla günahlar, pâklaştı canlar

Şükür özler yüzler, aklaştı canlar

Sevinin ki devrim, yaklaştı canlar

Meal ilaç gibi, lazım her öğün

Gel Milli Çözüm’e, aç kirli düğüm!..

      

ALİ ÇAĞIL

            

1- Begüm: Doğu Türk-İslam prenslerinin annelerine ve kız kardeşlerine yönelik iltifat sözleri. Hanımefendi, erdemli ve edepli…

2- Markör: İşaret kalemi.

3- Kürüm: Şuursuz sürü, sıradan topluluk, kuru kalabalık.

 

Yorum Yaz