Aralık 10 07:30

YA RAB, HER ŞEY SENİNDİR! (ŞİİR)

YA RAB, HER ŞEY SENİNDİR! (ŞİİR)

YA RAB, HER ŞEY SENİNDİR!

        

Rabbime:

Canlı cansız her şey, harika san’at

Çün her yaratılan, bir ayetindir…

Kurtlarda kas çene, kuşlarda kanat

Tüm nimetler lütfu, inayetindir…

      

Her bir mahlûkuna, ayrı bir azık

Hepsini besleyen, Sensin ey Râzık

Şükürsüz şuursuz, gafile yazık

İman istikamet, hidayetindir…

      

Rahmet denizinden, bir damla düştü

Bütün mahlûkatın, onu bölüştü

Bu sevgi arttıkça, aşka dönüştü

Tüm şefkat muhabbet, sirayetindir…

      

Her nimet fazilet, cümlesi Senin

Nankörlük eder mi, sadık sevenin

Kelebek çiçekler, Senin eserin

Evrenler âlemler, sanaatindir…

    

Şefkat tokatındır, bela uyarman

Vicdan kulağına, ibret duyurman

Zalime kâfire, mühlet buyurman

Bu Keydin ve Mekrin, siyasetindir…

      

Nefsime:

Kulluğun unutma, şımarma sakın

Hep huzurundasın, Cenab-ı Hak’kın

Bâtıldan uzak dur, Kur’an’a yakın

Gâvura güvenmek, hıyanetindir…

    

Hak ehli sayılmaz, bâtılı tutan

Haramı helâle, katıp da yutan

Kul hakkından sakın, Allah’tan utan

Haklara tecavüz, cinayetindir…

      

Gaflete kapılmak, yaygın beladır

Kur’an’a sığınmak, kutlu kal’adır

Bak sana okunan, bu son salâdır

İslam'a bağlılık, dirayetindir…

      

Din satıp dünyayı, kazanan müflis

Hak’tan umut kesen, şeytandır İblis

Hayvana fark etmez, Bitlis ha Tiflis

Dünyaya tapınmak, denaetindir…

 

Yorum Yaz