Ekim 05 06:29

YAHUDİ’NİN ŞEYTANLARI

 YAHUDİ’NİN ŞEYTANLARI

Ey Siyonist şeytan, onmazsın1 asla

Ta Adem’den beri, itirazın var…

İtaat zor gelir, Tanrılık tasla

Gurur kibir gibi, bin marazın var…

        

Faiz fuhuş zulüm, mel’anet harsın2

İsrail’i kurdun, bitmedi hırsın

Köküne saldırdın, namus ve ırzın

İnanca ahlâka, kin garazın var…

        

Hak Dinleri bozdun, istismar huyun

Hain işbirlikçi, değirmen suyun

Şehvet kapitalizm, Şeytanlık kuyun

Vahşi komünizmle, ince zarın var…

        

Yahudi takımı, has kurmayların

Haçlı barbarları, korumaların

Münafık Müslüman, kiralık malın

Sanırsın sınırsız, imtiyazın3 var…

      

İnsan kılığında, nice şeytanlar

Özgürlük savunur, bak şarlatanlar

Kendi kalesine, hep şut atanlar

Ey Şeytan ne bitmez, intisarın4 var…

      

Adil Düzen yoksa, adilik yaygın

Lanetli sistemde, Lutilik saygın

Maaş makam versen, gafiller baygın

Bu dünyaya sonsuz, ihtirasın var…

        

Güvenme bu devran, yıkılacaktır

Atom füzene ot, tıkılacaktır

Boş beynine kurşun, sıkılacaktır

Anlarsın ki yalnız, bir mezarın var…

          

Uçuruma kayar, bozuk freni

Erbakan çözmüştü, gizli şifreni

Milli Çözüm bağlar, bu şizofreni

Hak ettin ey zalim, intizarın5 var…

        

“Erdoğan Erbakan’ın, planı” diyen

O lanete uğrar, bil ebediyen

Bunların günahın, Hocay yükleyen

Süfyan; kusacağın, çok ifrazın6 var…

        

İmtihan gereği, ruhsat verilir

Zalim’e kâfire, fırsat verilir

Sonunda bize de, TÜRK-SAT verilir

Bilirim hey Alim, inkisarın7 var…

            

 

1- Onmazsın: İyileşmezsin, düzelmezsin.

2- Hars: Kültür, gelenek yapısı.

3- İmtiyaz: Ayrıcalık, üstünlük saplantısı.

4- İntisar: Öç alma, intikam duygusu.

5- İntizar: Kuşkulu bekleyiş.

6- İfraz: Salgı, kusuntu.

7- İnkisar: Kalp kırıklığı.

Yorum Yaz