Aralık 10 23:17

Yaklaşan Tarihi Hesaplaşma ve Mehdix Paşa

Yaklaşan Tarihi Hesaplaşma ve Mehdix Paşa

Yaklaşan Tarihi Hesaplaşma ve Mehdix Paşa

   Tarihin akışını değiştirecek, dünyanın düzenini ve dengelerini dönüştürecek önemli ve gizemli devrimler için:  "Vukuundan önce şüyu bulması" yani böylesi büyük olayların meydana gelmesine yakın, onunla ilgili haber ve yayınların yaygınlaşması ve gündem oluşturması, talihli ve tecrübeli bir alamettir. Son zamanlarda Hz. Mehdiyle ilgili kitapların, yorumların ve kurgu romanların çoğalması da, oldukça önemli bir işaret ve beşarettir. Bunlar içinde gerçeğe en yakın ve gelişmelere en yatkın olanlardan birisi de; MEHDİX adlı olasılık teorisidir.

 

   Biz Mehdiyet Müjdesi Kitabımızda ve sohbetlerimiz esnasında: 

 

   1. Mehdiyetin Hak olduğunu ve mutlaka vuku bulacağını,

   2. Hz. Mehdi'nin Türkiye'den çıkacağını,

   3. Hazırlıkların tamamlandığını ve zuhurunun yaklaştığını,

   4. Kahraman Ordumuzun ve Genelkurmayın bu kutlu Mehdiyet devriminde çok önemli ve şerefli görevler üstlenip başaracağını,

   5. Mehdiyet devriminde görev alacak sadıkların, manevi ameliyatlarla çok kısa zamanda akli ve ruhi yönden olgunlaşacaklarını ve çok yüksek yetenekler kazanacaklarını,

   6. Deccalizm’in İsrail Siyonizm’i olduğunu ve dünyadaki tüm fesatlıkların bunların altından çıktığını,

   7. Atatürk'ün; Filistin’de bir çıbanbaşı olarak İsrail'in kurulma hesaplarını önceden sezdiğini ve buna asla izin vermeyeceklerini ve gerekirse "Hz. Muhammed'in bu kutsal emaneti uğrunda seve seve kan dökeceklerini" bütün dünyaya haykırdığını,

   8. Siyonistlerin içimizdeki karakolları olan mason localarını da bu yüzden kapattığını,

   9. Ve işte bu şuurlu ve onurlu girişim ve gayretleri yüzünden, çok sinsi bir şekilde zehirlenip öldürülerek devre dışı bırakıldığını,

   10. İstanbul Fethinin sembolü olan Ayasofya'nın, yeniden kilise yapılması yolundaki baskıların arttığını,

   11. Verilen her türlü tavize ve milli haysiyetimizin çiğnenmesine rağmen bizi AB'ye almayacaklarını,

   12. Emperyalist ve Siyonist güçlerin Afganistan, Irak, Suriye ve İran'dan sonra asıl Türkiye'ye saldırıya hazırlandıklarını,

   13. Ama Türkiye'nin bir şekilde kurtulup, insan ve İslam endeksli, Laik ve demokratik eksenli  Kuvay-i Milliyeci bir yönetime kavuşacağını,

   14. Gerçekten milli iradeyi temsil eden bu yönetimin haysiyetli kararlarının ve cesaretli adımlarının, dış güçleri ve İsrail'i hırçınlaştırıp NATO, BM ve AB gibi sözde müttefikimiz olan oluşumların; düşmanca niyetlerini ve asıl mahiyetlerini ortaya koyacaklarını,

   15. Erbakan Hoca'mızın sohbetlerinde dile getirdiği: "Siyonistlerin günümüzdeki uçak gemilerinin, savaş jetlerinin, nükleer füzelerin, kontrol ve kumanda sistemlerini çok özel bilgisayar virüsleriyle çökertme, yeni ve yüksek bir teknolojiyle elde edilen elektro manyetik dalgalarla; düşman saldırılarını püskürtme ve yılların birikimi olan korkunç tahribata ve tertibatlı silahlarını etkisiz hale getirme" projelerinin uygulanacağını, 

   16. Yüzlerce yıldır, Siyonist Yahudi sermayesine ve şeytani heveslerine hizmetkârlık yapmaktan ve tüm dünyanın nefretini kazanmaktan usanan ve uslanan ABD ve AB’deki etkin ve yetkin insanların, İsrail ve Siyonist Yahudiler aleyhinde kampanyalar başlatacaklarını...

   17. Amerika'dan kovulan ve kaçmaya mecbur kalan Siyonist Yahudilerin 3. Dünya savaşını başlatmak üzere Mescidi Aksa’yı yıkacaklarını,

   18. Ve sonunda İran ve Türkiye'ye yönelik nükleer saldırı kararını tartışacaklarını ama bunu uygulamaya yanaşamayacaklarını; çünkü İran ve Pakistan gibi İslam ülkelerinin atom bombasına sahip olacaklarını... Hz. Mehdi'nin marifetiyle, bu nükleer silahları kullanmak üzere değil, caydırıcı olmak üzere hazırlayacaklarını... İşte İsrail’in, kendisine karşı yönelen ve Yahudilerin de sonu anlamına gelen bu caydırıcı atom füzelerinin korkusuyla nükleer bir savaş başlatamayacağını... Ve çünkü Kur'an'ın da bildirmesiyle "ölümden en çok Yahudilerin korktuklarını ve dünya hayatına tapındıklarını,"

   19. Bu esnada Rusya ve Çin'in de, Siyonizm’den ve Komünizmden çıkıp, Türkiye'nin ve İslam Birliğinin yanında yer alacağını,

   20. Siyonistlerin kışkırttığı NATO ve Haçlı ordularının Türkiye'ye yönelik saldırılarının boşa çıkarılacağını ve hezimete uğrayacaklarını,

   21. Bu 3. dünya savaşını, çok kısa bir zamandan ve en az bir kayıpla kazanan ve kutlu zafere ulaşan Mehdiyet Türkiye'si; Siyonist ve saldırgan Yahudileri, gemilerle Kanada gibi ülkelere yollayacağını ve bölgeyi asıl sahipleri olan mağdur ve mücahit Filistinlilere bırakacağını, ancak İsrail'in Siyonist yönetimine karşı ayaklanan ve zulme karşı çıkan iyi niyetli Yahudilere dokunulmayacağını,

   22. Türkiye'de, İslam ülkelerinde ve tüm dünya devletlerinde siyasetten ekonomiye, medyadan bürokrasiye her yere sızmış olan tüm mosonik hainlerin ve gizli Siyonistlerin son bir çırpınışla ayaklanacağını; Protestan ve Evanjelik Hıristiyanların Siyonistlerin safında yer almalarına karşılık, Katoliklerin ve Katolik olan Güney Amerika ülkelerinin Hz. Mehdi'nin ve Türkiye'nin tarafını tutacaklarını,

   23. Böylece her din ve düşünceden bütün insanlığın huzur ve hürriyet içinde yaşayacağı, yeni bir barış ve bereket medeniyetinin kurulacağını, Milli Görüş'ün ve Adil Düzen'in uygulanacağını, yazmıştık ve anlatmıştık.

 

   Popüler Yayınlarından Turgay Güler'in “olasılık teorisi” tarzında yazdığı MEHDİX kitabını okuduğumuzda, bizim bildiklerimiz ve beklediklerimizle -bazı roller dışında-, hemen hemen aynı şeylerin hayal edildiğini görünce, hem hayrette kaldık, hem de kalben mutmain olup rahatladık. Akıllarımıza ve hatırımıza doğan duyguların ve kalp ekranlarımıza yansıtılan ilhamların, aynı manevi bilgi merkezinden kaynakladığını anladık.

 

   İşte MEHDİX kitabından alıntılar:

 

   a- Kitapta mehdiyetin merkezi Türkiye gösterilmekte ve Türk ordusu çok önemli bir misyon üstlenmektedir.

   b- Genelkurmay Başkanı olan Mehdix paşa: Deccalizm’in, İsrail ve Siyonizm olduğunu fark etmektedir ve Deccalı öldürme görevi orduya verilmektedir. (Bak sh: 44-47)

   c- Mehdinin alameti ve manevi kuvveti olan: Hz. Musa'nın mucize asası, Antakya'dan çıkarılarak saklandığı İstanbul Çemberlitaş'taki yerinden alınıp Mehdix paşaya teslim edilmektedir. (sh: 49)

   ç- Mehdix Paşa'nın Rüya aleminde manevi bir ameliyatla beyni ve kalbi güçlendirilmektedir. (sh: 57)

   d- Irak, Amerika'nın yardımıyla İsrail'in kontrolüne geçmiş, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye yönelik terörist eylemler artış göstermiş ve Türk Genelkurmayına yönelik ithamlara ve yıpratıcı saldırılara girişilmiştir. (sh:70) (Bu gün olduğu gibi)

   e- Bu arada ülkede hükümet değişmiş ve Milli bir yönetim gelmiş olacak ki, Başbakanla Mehdix Paşa bütün Siyonist ve emperyalist dünyaya meydan okumanın, halkımıza ve tüm İslam dünyasına moral kazandırmanın bir göstergesi olarak; Ayasofya'da milyonların katılımıyla Cuma namazı kılmaya karar verip, ilan etmişlerdir. (sh:71)

   f- Bilinmeyen manevi merkezden gönderilen bir video CD'sinde Atatürk'ün kapattığı, hıyanet Tarikatı olan Türkiye Masonlarının gizli bir toplantısı ve katılan hainlerin korkunç tahribat planları, Mehdix paşaya ve Başbakana bildirilmiştir. (sh:74-79)

   g- Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılma kararı Amerika ve Avrupa tarafından savaş sebebi sayılmış ve Türkiye'ye uyarı notası verilmiştir.(sh:86)

   ğ- Bunun üzerine bütün İslam ülkelerinde milyonlarca Müslüman, yöneticilerinin Türkiye'ye destek vermeleri için büyük mitingler yapmaya yönelmişlerdir. (sh:87)

   h- Bu gelişmeler üzerine, Batılılar önce ekonomik ambargolar başlatmış, yabancı sermaye kaçmış, yabancı bankalar şubelerini kapatmış, bütün elçilikler geri çağrılmış ve Fener Rum Patriği Yunanistan'a sığınmıştır. Böylece Türk halkını yönetime ve orduya karşı kışkırtma eylemlerine girişilmiştir. (sh:91)

   ı- Bunlara karşılık, Pakistan Malezya, Mısır, Arabistan başta olmak üzere tüm İslam ülkelerinden Türkiye'ye destek olmak üzere Milyarlarca dolar toplanıp gönderilmiştir. (sh:92)

   i- Amerika Türkiye'ye savaş açtığını ilan etmiş. Yunanistan ve Ermenistan sınırına asker ve Füzeler yığıvermiştir. 6. Filo ve uçak gemileri namlularını Türkiye'ye çevirmiştir. Bunun üzerine İran; nükleer füzelerinin yönünü İsrail'e döndürmüş ve tüm nükleer silahlarımız Türkiye'nin emrindedir. Türkiye'ye bir saldırı halinde, "tüm füzelerimiz İsrail'e fırlatacak" restini çekmiştir.(sh: 92-93)

   j- Bu savaşı İsrail'in kışkırttığı bilinmektedir. Rusya ve Çin sessizce Amerika'yı vurmak üzere pusuda beklemektedir... Hiroşima ve Nagazaki’nin intikamını almak için Japon halkı Amerika'ya öfkelidir. Siyonizm’e karşı yeni bir cephe meydana gelmektedir. (sh:103)

   k- Hz. Musa'nın kutsal asasını eline alan Mehdix paşa "İnsanlığa çağrı" isimli bir programla Televizyona çıkıp tüm Dünya'ya: "Kendini Tanrı zannedenler, şunu unutmasınlar ki; biz onlara ne kadar küçük olduklarını göstereceğiz. Yüzlerce yıldır insanlık suçu işleyen Amerika ve Siyonist odaklar, bu kez işledikleri cinayetlerin hesabını verecektir. Bu bir meydan okuma değil, tabii ve şerefli bir hak aramadır. Bütün insanlık, kendi onuru ve huzuru için bu savaşta bizim yanımızda yer almalıdır!"mesajını vermektedir. (sh:108)

   l- Amerika Sultanahmet camiini vuracağını bildirmiştir. (sh:113)  Ardından gölge füzeler taşıyan ve radarlara yakalanmayan 4 tonluk "cadı süpürgesi" füzelerini, boğaz köprülerimize yönlendirmiştir. (sh:120)

   m- Irak'a yerleştirilen İsrail'in nükleer füzeleri ise aynı anda İran ve Türkiye'ye çevrilmiştir. (sh:122)

   n- Tam bu sırada, esrarengiz görevli Ceyhun, Mehdix paşayaGölcükteki Donanma Karargâhının bahçesindeki bir mazgaldan, Amerika'ya kadar özel bir manevi hat çektiğini, Asa ile buraya dokunması halinde Amerika'da büyük bir deprem yaşanacağını" söylemiştir. (sh:125) Ve Mehdix paşa, Hz. Musa'nın asasıyla işaret edilen noktaya dokunduğu anda, Amerika'nın California eyaletinde 7,4 büyüklüğünde korkunç bir deprem meydana gelmiştir. Koca şehirler bir anda alt üst olmuş, yüz binlerce ölüden bahsedilmektedir. (sh:127)

   o- Amerika şoka girmiştir. Ve hele uçak gemilerinde ve uzaktaki askeri birliklerde panik baş göstermiştir. (sh:136) Beyaz saray, dünya üzerindeki tüm deniz, hava ve kara birliklerini geri çekeceğini bildirmiştir. Siyonist Yahudilerin şeytani amaçları yüzünden, yüzyıllardır Amerikalıların başı, boş yere derde girmiştir. Ve ülkede yaygın bir Yahudi aleyhtarlığı, Siyonist çevreleri iyice tedirgin etmektedir. Bunun üzerine Yahudi lobileri acilen toplanıp karar vermiştir:

      1- Yahudiler Amerika'yı derhal terk edeceklerdi.

      2- Amerikan Başkanını istifa ettirecek baskılara girişeceklerdi.

   ö- Bu arada ABD Başkanının dini danışmanı olan vaazcı bir suikasta kurban edilmiştir. Bunun suçu MOSSAD'a yüklenmiş. Ve Amerikan kongresindeki ve bürokrasisindeki tüm Yahudilerin görevlerine son verilmiştir. Bu arada Avrupa'daki Türkler ve diğer Müslüman kesimlerde, bankalardaki paralarını çekip ülkelerine dönmektedir. Ve Türkiye ani bir kararla: Siyonist Bankerlere ve IMF'ye olan borcunu ödemeyeceğini ve dış borçlarını belirsiz bir tarihe ertelediğini ilan etmiştir. (sh:157)

   p- Sapkın Yahudiler ve İsrail: yerine Süleyman mabedinin inşa edilmesi ve Mesih'in gelişinin müjdelenmesi, Siyonist ve emperyalist kesimlere ümit verilmesi, Müslümanların ise korku ve paniğe düşürülmesi amacıyla; sonun da Mescid-i Aksa’yı yıkmaya karar vermiş ve bunun görüntülerini bütün televizyonlara gönderilmiştir. (sh:164) Bununla da yetinmeyip Kâbe'yi vuracaklarını bildirmiştir. (sh:169)

   r- Bunun üzerine Mehdix Paşa, İsrail'in ilan ettiği günde, Mekke'de ve Kâbe'de bulunacağını ilan etmiştir. Ardından sürpriz bir gelişme ile Rusya Devlet Başkanı da Mekke'ye gideceğini bildirmiştir. (sh:170)

Mehdix Paşa Kâbe'ye giderken; İsrail manyetik sistem bozucu kullanarak uçağını düşürmeyi denemiş, ama becerememiştir. Çünkü Hz. Mehdi bunun teknolojik tedbirlerini çoktan geliştirmiştir. (sh:185) Yanında taşıdığı Asayı Musa manevi kalkan görevi görmektedir. Mehdix Paşayı Kâbe'de başta devlet liderleri ve kanaat önderleri olmak üzere yüzbinlerce Müslüman büyük bir heyecanla beklemektedir. (sh:194) Bu arada insaflı ve itidalli Yahudiler, Siyonist yönetime baş kaldırmış ve İsrail'de iç savaş baş göstermiştir.

   s- Bu gelişmeler yaşanırken Siyonist hainler; NATO güçlerine ve 5 milyonluk haçlı askerlerine, Türkiye'ye ve Trakya'ya hücum emri vermiştir. Kıbrıs'ta da Türklere yönelik katliam planları geliştirilmiştir. Türkiye'nin kuşatılması üzerine; İran 2000-7000 km. menzilli Molla füzelerinden 5 tanesini, Pakistan ise 3 nükleer füzesini Türkiye’ye göndermiştir. (sh:220-221)Artık bütün Müslümanlar ve mazlum insanlar, Mehdi'nin ve Türkiye'nin etrafında birleşmiştir.

   ş- Sonunda Mehdix Paşaya gizli internet şifresinden özel bir mesaj gelmiştir:

"Allah dilerse, topal bir sinekle Nemrutları ve zulüm saltanatlarını yerin dibine geçirir." (sh:225) "Bugün de, bir internet virüsüyle zalim ve saldırgan düşmanların bütün silah sistemlerini çökertmeye kadirdir." (sh: 228) ve kozmik şifrenin, Kur'an'ı Kerim’in ayet, sure ve cüz sayılarıyla aynı olması hayret vericiydi: "6666-144"

 

   Yoksa Hicri 1436 yılına (2014-2015) mı dikkat çekilmekteydi?

 

   Hz. Musa'nın asasını eline alan ve özel gönderilen küçücük kutudaki sinek benzeri virüsü serbest bırakan Mehdix Paşa, düşman güçlerin ve silah sitemlerinin bütün beyin merkezlerini çökertip işlemez hale getirmiştir. (sh:230) Düşman uçakları aniden, yere çakılıvermiş, dev savaş gemileri denizlerin dibine gönderilmiştir. Mehdix Paşanın Haçlı ordularına gönderdiği "Korku ve panik sinyalleri yayan radyo dalgaları" üzerine, Haçlı sürüleri hezimete uğrayıp geri çekilmiştir. Bu korku silahını, Irak işgalinde Amerika Saddam'ın ordularında denemişti. (sh:231)

 

   Böylece, ΙΙΙ. Dünya savaşı, başlamadan bitirilmiş ve Türkiye merkezli yeni bir barış ve bereket devrimi gerçekleştirilmiş ve Adil Düzen dönemine geçilmiştir. İnsanlık; asırlardır hasretle gözlediği ve hararetle özlediği yeni bir medeniyete kavuşmanın sevinci içindedir. Erbakan Hoca’nın İslami, insani ve ilmi projelerinin ve harika teknolojilerinin; Onun sadık sağlam talebe ve takipçilerinin Milli Çözüm gayretlerinin değeri ve kutlu devrim dinamiği artık herkes tarafından takdir ve tebrik edilmektedir. Ve asla unutmayınız ki bütün bunlar zaten Cenabı Hakkın va’di, Kur’an’ın haberi, Resulüllah’ın müjdesi, Müceddid âlimlerin ve Mürşid-i Kamillerin bildirmesi ve tüm mü’minlerin beklentisidir.

 

   Garry ALLEN’in “Gizli Dünya Devleti” kitabının ilk 80 sayfasını kendisi yazan Erbakan Hoca’mız o bölümü şöyle bitirmiştir: "Kuvvet ve kudret sahibi yalnız Cenab-ı Allah'tır."

 

   Şer maksadı için Şeytani düzen kuranlar derbeder edilecektir!

 

   Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyurup bildirmektedir: "Gerçekten onlar (zalim ve kafir odaklar) düzenlerini kurmuşlardı. Halbuki dağları oynatacak olsa bile bu düzenleri hep Allah'ın elindeydi... (Ve tuzaklarını boşa çıkaracaktı)" (İbrahim Suresi – 46)

 

   Çepeçevre sarmıştır Allah onları da tuzaklarını da. Dağları bile yerinden oynatacak güçte ve kuvvette oyunlar ve tuzaklar hazırlasalar da yine Allah'ın elindedirler. Dağ hem ağırlığın simgesi, hem de katılığın işaretidir. “Hareket ettirip yerinden oynatmak” ifadesi ise imkânsızlığı dile getirmektedir. Ama böyle de olsa onların hilesi ve oyunu Allah'a meçhul değildir. Kudreti İlâhînin uzanamayacağı kadar uzak ve gizli değildir. Elbette Allah her şeyin yanında hazır ve nazırdır ve dilediği gibi hareket etmekte ve zalimlere sadece mühlet vermektedir.

 

   "Sakın Allah'ın Peygamberlerine verdiği vaadinden cayacağını sanma. Muhakkak Allah Aziz'dir, intikam sahibidir..."(İbrahim Suresi-47)

 

   Şu halde bu tuzakların ve oyunların hepsi geçicidir. Allah'ın peygamberlerine vaad ettiği zafer ve yardımını da engelleyecek değildir. Allah zalimleri en etkili ve kuvvetli zannedildiği bir süreçte yok edecektir; Çünkü:"Muhakkak ki Allah Aziz'dir, intikam sahibidir"  Rabbimiz zalimleri başıboş bırakmayıp hesabını görecektir. Oyun kuran hainleri kendi keyfine terk etmeyecektir. Buradaki intikam kelimesi zulüm ve oyun kelimesine gereken anlamı vermektedir. Şu halde oyun yapan ve tuzak kuran zalim intikamı hak etmiştir. Allah'a göre intikam; hile ve oyunlarının mukabili olarak karşılık görmeleridir. Çünkü ancak muvafık ve münasip bir ceza ile Adaleti İlâhî tahakkuk edecektir. (Fî Zilâl’il-Kur'an, Cilt 9, sf.83-84)

--

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz