Mayıs 25 02:50

YANDAŞ VE YAMUK BİR HOCA'YA

YANDAŞ VE YAMUK BİR HOCA'YA

 

Yahu bize çamur, atacağına

Kâfir münafıkı, boğuştursana…

Hep Milli Çözüm’e, çatacağına

Hainle zalimi, tokuştursana1…

 

Neden durduk yere, kaşındı bunlar

Vicdan ayarları, aşındı bunlar

Niye iktidara, taşındı bunlar

Oturup aslını, kovuştursana2…

 

“Bir dış projeymiş!.”, Dilipak dedi

Nasıl kaplan oldu, pısırık kedi

On milyarca dolar, nerde Efendi

Şu buhar sırları, yoğuştursana3…

 

Hayırdan hayâdan, soyundu gençler

Zevke tapar oldu, yaşlılar dinçler

İnsanlık düşmanı, Siyonist güçler

Niye ödül takar, soruştursana…

 

Dinsizler İslam’a, saldırıp durur

Hem sizler sustukça, daha kudurur

Bu yandaş hocalar, hep bize vurur

Facir fasıka laf, sokuştursana…

 

“Ekonomik yönden, biraz zordayım,

Makam çıkar nerde, ben hep ordayım.

Ahmak balık gibi, yemli tordayım…”

Diyene yüzünü, buruştursana…

 

Madem çok dindardır, İktidarınız

Madem kahramandır, Erdoğanınız

Madem uygulanır, hep fermanınız

Bu bâtıl sistemi, savuştursana4…

 

Kimin safındayım, kimin yolunda?...

Hele sor kendine, vicdan dolun da

Dolanma bâtılın, sağı solunda

Gerçeği özüne, soğuştursana5…

 

Zalime yüz suyu, dökeceğine

İman bağlarını, sökeceğine

Münafıka boyun, bükeceğine

Hak huzurunda el, ovuştursana6…

 

Çıkar yüzündeki, nifak peçeyi

Açsın gönüllerde, iman çiçeği

AKP hakkında, bütün gerçeği

Ayetle Hadisle, konuştursana…

 

Kurt ava çıkmazmış, uyuz tilkiyle

Mağdurun derdine, eğil ilgiyle

Adil Düzen kurup, sağlam bilgiyle

Ümmeti huzura, kavuştursana

 

1- Tokuşturmak: Birbirine vurup çarpıştırmak.

2- Kovuşturmak: Suçluyu araştırmak.

3- Yoğuşturmak: Gaz halindeki maddeyi sıvı haline getirme işlemi.

4- Savuşturmak: Defedip uzaklaştırmak.

5- Soğuşturmak: Toprak ve süngerin sıvıyı emip tavlaması, özümseme-benimseme.

6- Ovuşturmak: Bir elini diğer avucuna alıp sıvazlayıp durmak, yalvarmak ve yakarmak alâmeti.

 

Yorum Yaz