Eylül 25 10:22

YAŞAM İÇİN ÖZEL TASARLANMIŞ “KARBON” ELEMENTİ BİR MUCİZEDİR!

YAŞAM İÇİN ÖZEL TASARLANMIŞ  “KARBON” ELEMENTİ BİR MUCİZEDİR!

İçinde yaşadığımız evrenin zerrelerden kürrelere tüm fiziksel dengeleri bizim yaşamımız için özel olarak ayarlanmıştır. Evrenin genel düzeninin, Dünyamızın bu evren içindeki yerinin, yerkürenin fiziksel özelliklerinin, havanın, ışığın ve suyun, tam olarak bizim ihtiyaç duyduğumuz özelliklere sahip olmaları birer yaratılış harikasıdır. Ancak bir de tüm bunların ötesinde, sahip olduğumuz bedenimizi oluşturan elementleri de incelememiz lazımdır. Elimizi, gözlerimizi, saçımızı, ciğerlerimizi oluşturan ya da bize besin sağlayan tüm canlıları, bitkileri, hayvanları, ağaçları, kuşları oluşturan elementler de, özel yaratılmış yapı taşlarıdır. Dünya çapında saygın fizikçi Robert E. D. Clark'ın: "Yaratıcı, yaşamın inşası için kullanılmak üzere özel parçalar yaratmıştır" şeklindeki sözüyle ifade ettiği gibi, Allah’ın canlılığın yapı taşlarını çok özel ve üstün birer tasarımla var ettiği açıktır. İşte bu yapı taşlarının en önemlisi ise, “karbon” olmaktadır.

Karbondaki Olağanüstü Tasarım Bir Yaratılış San’atıdır!

Periyodik tabloda altıncı sırayı işgal eden karbonun, ‘kırmızı dev’ adı verilen büyük yıldızların içinde ne denli olağanüstü bir süreç sonucunda üretildiği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Karbonun bu olağanüstü oluşumunu keşfeden Fred Hoyle: "Fizik kanunlarının, yıldızların içinde gerçekleştirdikleri sonuçlara bakılırsa, bunlar bilinçli olarak yapılandırılmışlardır" itirafında bulunmuşlardır. Karbonu incelediğimizde bu atomun sadece oluşumunun değil, kimyasal özelliklerinin de bilinçli olarak düzenlendiği açıktır.

Karbon doğada saf olarak iki ayrı formda bulunur; grafit ya da elmas olarak. Ama yaptığı bileşikler ortaya çok farklı maddeler çıkarır. Hücre zarından ağaç kabuğuna, göz merceğinden bir geyiğin boynuzlarına, yumurta beyazından yılan zehrine kadar son derece farklı organik yapıların hepsi, karbon temelli bileşiklerden oluşmaktadır. Karbon; hidrojen, oksijen ve azot atomlarıyla çok farklı geometrik şekil ve sıralamalarda birleşerek, son derece farklı maddeler meydana çıkarmaktadır. Karbon bileşiklerinin bazıları sadece birkaç atomdan oluşurken, bazılarında binlerce hatta milyonlarca atom vardır. Sadece karbon atomları bu denli uzun ve kalıcı bileşikler oluşturabilecek şekilde tasarlanmıştır. David Burnie'nin Life adlı kitabında belirtildiği gibi, "Karbon, çok olağan dışı bir element konumundadır... Karbon ve onun bu olağan dışı özellikleri olmasaydı, Dünya'da yaşam olması imkânsızdı."

 

Evet, canlılığın karbon yerine bir başka elemente dayanması ise, fiziksel ve kimyasal özellikler nedeniyle, imkânsızdır. Bir zamanlar karbona alternatif olarak ortaya atılan silikonun geçersiz bir aday olduğu ise anlaşılmış bulunmaktadır. Sidgwick’e göre: "Yaşamın temeli olarak, silikonun karbonun yerini alacağı bir dünya düşüncesinin imkânsız olduğundan artık emin olacak kadar bilgiye sahip durumdayız."

“Kovalent Bağlar” Harikası!

Karbon, organik bileşikleri oluşturmak üzere başka atomlarla birleştiğinde, atomlar arasında kurulan bağa "kovalent bağ" adı takılmıştır. Kovalent bağ, iki atomun elektronlarını paylaşmaları ile kurulmaktadır. Elektronlar atom çekirdeklerinin etrafında belirli yörüngeler içinde yer alırlar. Çekirdeğe en yakın yörüngede sadece iki elektron yer alabilir. Bir sonraki yörünge sekiz elektron alır. Daha sonraki 18 elektron alır ve böylece devam eder. İlginç olan, atomların, yörüngelerindeki elektron sayılarını tamamlamaya yönelik bir eğilimleri olmasıdır. Örneğin ikinci yörüngesinde 6 elektron bulunan oksijen, bu yörüngeye iki tane daha elektron ekleyerek sayıyı 8'e çıkarmak çabasındadır. Atomların neden böyle bir eğilimi olduğu sorusu cevaplanamamaktadır, ama bu eğilim olmasa, canlı organizmaların var olamayacağı açıktır. Evet işte bu doğal eğilim Allah’ın özel ilhamıdır!.. Kovalent bağlar, atomların bu "yörünge tamamlama" isteği sayesinde kurulmaktadır. Her ikisi de yörüngelerini tamamlamak isteyen iki farklı atom, elektronlarını paylaşarak bu tamamlamayı gerçekleştirmiş olmaktadır. Örneğin suyu (H2O) oluşturan iki hidrojen ve bir oksijen atomu, kovalent bağ yapmaktadır. Oksijen, iki hidrojendeki birer elektronu paylaşarak ikinci yörüngesini 8'e tamamlamaktadır. Hidrojenlerin her biri de, oksijenin elektronlarından birer tanesini kullanarak kendi yörüngelerini ikiye tamamlamaktadırlar.

 

TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ:

 

Yorum Yaz