Eylül 22 17:53

Dilin Düğümü Çözüldü (Şiir Kitabı)

Dilin Düğümü Çözüldü (Şiir Kitabı)

Ahmet Akgül

Yayın Tarihi :2012

Kitabı İncelemek İçin Tıklayınız!


RAHİMÜ RAHMAN BENİM!

 

“Ben gizli bir hazineydim, bilinmek murat ettim

Âlemleri halk eyledim”, Rahimü Rahman Benim!

Hayır ve şer takdirimdir, imtihana karar verdim

Hüküm de, hikmet de emrim; hakimü Şeytan Benim!

 

Hücreden canlı cüsseye, kâinat hayat kimin

Milyon çeşit çiçek böcek, nebat hayvanat kimin

Hayret ve hayranlık veren, tabiat sanat kimin

Hepsin yaratıp yürüten, delilü Bürhan Benim!

 

Ayan oldu sıfatlarım, Zatımı bilmek muhal

İman nurumla çözülür, şifre sır dolu bu hal

Hidayetim yetişince, dalalete kalmaz mahal

Bela da şifa da Benden, her derde derman Benim!

 

Binbir ismim eylemekte, her mahlûkta tecelli

Halis salih kulum bulur, huzurumla teselli

Benlik dava eden gafil, kovulacak temelli

İzzet azamet hakkımdır, Hannanü Mennan Benim!

 

Basiretle bak âleme; ağlayan kim, gülen ne

Gören kimdir, görünen ne; doğan kimdir, ölen ne

İman tevhit, küfür şirktir; birleyen kim, bölen ne

Yüz lisanla kelam eden, sahibü insan Benim!

 

Güzeldeki özellik ne, nedir seni cezb eden

Aşk nedir, vuslat nedir ki; nedir sözü kizb eden

Kim Rahmani, kim şeytani; nedir farklı hizb eden

Celal ve Cemal adımdır, Rıza ve Rıdvan Benim!

 

Ayet kitap, hadis hikmet; emri tut, nehye sabret

Dikkat nazarıyla seyret, gördüğün her şey ibret

Kalbe türlü ilham gelir; hayra uy, şerre diret

Ölçü mizan ben koymuşum; Kur’an’la ferman Benim!

 

“Ehed”im, şerikim olmaz; “Ahmed”im, nezirim yok

Tek ve gerçek Sultanım ki, eşim ve vezirim yok

Her kusurdan münezzehim, misalim benzerim yok

“Her dem ayrı bir “şe’n”deyim”[1]; çün dehrü zaman Benim!

 

Yevm: Her gün, her an, her dem

Şe’n: İlahi icraatlar ve hikmetli işler

 

[1] Rahman Suresi. 29. ayeti kerimesi

 


2012

ISBN: …………………

Yorum Yaz