Şubat 21 13:52

Din - Devlet - Demokrasi

Din - Devlet - Demokrasi

Ahmet Akgül

Yayın Tarihi :2008

Kitabı İncelemek İçin Tıklayınız!


İslamiyet; “silm” kökünden, “barış” demektir. Cumhuriyet ise; farklı kültür ve kökenden, bütün insanların birlikte, barış ve bereket içerisinde yaşayacakları ve en etkin biçimde yönetime katılacakları yeni bir medeniyet dönemidir.

Adil ve evrensel hukuk kurallarının uygulanacağı… Temel insan haklarına saygı duyulacağı ve sahip çıkılacağı…

Dinle devletin barışacağı ve hayırda yarışacağı… Hür düşünce ile düzenin birbirinden yararlanacağı… Özelliğini ve güzelliğini asla yitirmeyen manevi ve ahlaki değerlerle, mutlu değişimlerin birlikte yaşanacağı bir kutlu süreç beklenmektedir.
Cumhuriyet deyince, geçmişte ve günümüzde islam adına ortaya çıkan bazı kötü ve ürkütücü örneklerin hatıra gelmemesi için ve “asla bir arada bulunmaz ve barışmaz” zannedilen Din, Devlet, Laiklik ve Demokrasi gibi kurum ve kavramların, aslında rahatlıkla uyuşabileceği gerçeğini ortaya koymak üzere bu kitap hazırlandı.

Değişik zamanlardaki hazırlıklar, ilmi konferans ve sempozyumlardaki sunumlar bir araya getirilerek ve gerekli yazı ve yorumlar da eklenerek bu eser meydana çıktı.


İstanbul, 2008
ISBN : 9789944183574

Yorum Yaz