Nisan 25 14:06

YETİŞ İLAHİ! (ŞİİR)

YETİŞ İLAHİ! (ŞİİR)

İnayetin yetişmezse, zail olmaz gafletim

Rahmeyle ki kulun düşmüş, âh-u zâre İlahi…

Eğer tutmazsan elimden, nafile tüm gayretim

Meğer Senden ola Ey Dost, derde çare İlahi…

      

Tecellinle daim artar, hayranlığım hayretim

Sensiz mutsuz garip gönlüm, pâre pâre İlahi…

İman nimetin olmazsa, hiç kalır mı kıymetim

Kerem kıl kapına geldim, yakma nâre İlahi…

        

Şuur ver vahdete dönsün, her ânım hep kesretim

Bin bir ismin zuhur eder, aşikâre İlahi…

Sana gelmek Sana ermek, Senin olmak niyetim

Hem acizim hem asi, yüzüm kâre İlahi…

      

Dönüp afvına sığındım, ey en Yüce Hazretim

Sahip çık bu haddin aşan, cüretkâre İlahi…

Ma’budum Maksudum Sensin, Sana doğru hicretim

Senin zikrin fikrin gelsin, hep efkâre İlahi…

      

Ahmedin va’dini gözler, Hak düzene hasretim

İhsanın esirgeme bu, günahkâre İlahi…

Müyesser kıl Feth-i Mübîn, sayendedir nusretim

Tez ulaştır hem zafere, hem didâre İlahi…  

 

Yorum Yaz