Kasım 29 16:09

Yüce Meali Tamamlamanın ŞÜKRAN ŞİİRİ

Yüce Meali Tamamlamanın  ŞÜKRAN ŞİİRİ

Meal-i Kerim’i, bitirdik şükür

Gayrı buyur da gel, ne gam ey ölüm…

Her kelimesinde, ettik tefekkür

Yardım eden dostlar, hep Kevser gölüm

Hoş sefa gelesin, düğünüm ölüm…

 

Mana ve maksadı, sezilsin diye

Bin tekrar hazmedip, süzülsün diye

Hikmet semasında, gezilsin diye

Sırlı mesaj saklı, her sure bölüm

Bizi Rabb’imize, ulaştır ölüm…

 

Kur’an konuştukça, susar kefere

Akılsız asılsız, laflar rastgele

Askerliğim bitse, alsak tezkere

Hak yolum sürdürsün, dostlarım dölüm

Sonsuzluk diyara, biletim ölüm…

 

Tercüman olduksa, Yüce Kur’an’a

Nurları yayılsın, âlem dört yana

Mehdiyet mührünü, vurup devrana

Sonra yansın beden, savrulsun külüm

Bize matem değil, müjdedir ölüm…

 

Kur’an hükmün hâkim, eyleyip hayran

Lütfet Adil Düzen, hakiki bayram

Mü’minler melekler, huzurla seyran

Bu hasretle bağda, solmasın gülüm

Öyle mahcup mahzun, gelmesin ölüm…

 

İslam saadettir, Allah yapısı

İman amel cihat, cennet tapısı

Ölümle açılır, ebet kapısı

Kabrim olacaksa, hoş cennet holüm

Azrail müjdecim, beklerim ölüm…

 

Hata noksanımız, kılsan mağfiret

Meal günahlara, olsun kefaret

Kalmasın mü’mine, asla kin nefret

Şefkat ve merhamet, yeşersin gönlüm

Bu şuur huzurla, yetiş ey ölüm…

 

Ayağım kaydıkça, hep Sana geldim

Ben bin kusurluyum, Sübhana geldim

Ayet Hadis ile, ihsana geldim

Açılsın perdeler, çekilsin tülüm

Beni Dosta götür, haydi gel ölüm…

 

Sakın münafıktan, Bel’am âlimden

Mücahit usanmaz, gayret talimden

Ölümü öldüren, korkmaz zalimden

Hak hâkim olur da, biterse zulüm

Elbette bekleriz, buyursun ölüm…

 

Milli Çözüm sadık, seçkin bir ekip

Kitap Sünnet dava, ederler takip

Şeytan avanesi, bizlere rakip

Hep bağ-ı cinana, döndersen çölüm

Beden alıp bin can, versene ölüm…

Yorum Yaz