Şubat 21 15:07

YÜCE YARADAN’A YAKARIŞ!

YÜCE YARADAN’A YAKARIŞ!

Günahım kusurum, dağlardan aşkın

Rahmetin sonsuzdur, ettim itikat!..

Tutmazsan elimden, bu kulun şaşkın

Kudretin sınırsız, va’din hakikat!..

      

Ayet hadis derim, duymaz duyarsız

Akla ve vicdana, uymaz uyarsız

Hidayet kararmış, olmuş ayarsız

İstismar aracı, tekke tarikat!..

        

Faiz fuhş azdıran, adamı sever

AB’ye uşaklık, yapanı över

Hırsız arsız seçen, dizini döver

Yolsuzluk yoksulluk, artar meşakkat1!..

        

Karı kızı salmış, namusu saçık

Göğüs göbek sırtı, bacağı açık

Din iman konuşur, kafadan kaçık

Şeytana hizmetkâr, şerre avukat!..

      

Nikâhsız birlikte, yaşamak yaygın

Eşcinsellik serbest, deyyusluk2 saygın

Hacı Hoca Derviş, bakıyor baygın

İktidar gösterir, HAÇ’a sadakat!..

        

Gayet memnun bundan, Kürtçü Türkçüsü

Şeyhi Müderrisi, üfürükçüsü

Dönekler dümbükler3, tükürükçüsü

Hepsi edepsize, eyler refakat4!..

              

Bir zamanın koyu, şeriatçısı

Cübbeli şalvarlı, tarikatçısı

Hepsi Erbakan’ın, barikatçısı5

Şimdi AB için, yapar tatbikat!..

      

Ruhlar gâvurlaşmış, dilde yobazlık

Şeytan sahnesinde, her hokkabazlık

İktidar pisliğne, yap davlumbazlık6

Sizden onurludur, hayvan katbekat!..

      

Allah’ım hem Ebed, hem de Ezelsin

Tek ve Mükemmelsin, gerçek Güzelsin

Bir devrim yaşat ki, devran düzelsin

Selamete ersin, cümle mahlûkat!..

      

Görsünler gücünü, kâfir takımı

Anlasın suçunu, gafil takımı

Bâtılda nur arar, cahil takımı

Tarih az görmüştür, böyle hamakat7!..

      

Adil Düzen kurdur, Kur’an’sız olmaz

Tamamla Nurunu, fermansız olmaz

Ahmed’in fedadır, kurbansız olmaz

Nolur şehadete, lütfet liyakat!..

      

 

1- Meşakkat: Zorluk, sıkıntı.

2- Deyyus: Karısını kızını kıskanmayan.

3- Dümbük (Argo): Namusunu pazarlayan.

4- Refakat: Arkadaşlık.

5- Barikat: Engel.

6- Davlumbaz: Mutfaktaki pis kokuları çeken ağzı geniş düzenek.

7- Hamakat: Ahmaklık, anlayış kıtlığı.

 

Yorum Yaz