Aralık 09 12:20

YUH OLSUN ŞUURSUZLARA!

    YUH OLSUN ŞUURSUZLARA!

Azmış faiz fuhuş kumar, haramlar olmuş azık

Zina serbest bırakana, dua edenlere yuh!..

Şehvet budalası olmuş, yaşlısı genci yazık

Ruh çürük canlı cenaze, şu kof bedenlere yuh!..

      

İslamcılık istismardır, Din Devlet uzlaşmaz mı

Ahkâmı uygulanmazsa, ahlâkı yozlaşmaz mı

Taat takva cihat yoksa, Hak dava tozlaşmaz mı

Kâbe resmiyle AB’ye, doğru gidenlere yuh!..

      

Kur’an Hak’tan mektup, çözüm; meal okumayanlar

Hayati hükümlerine, asla dokunmayanlar

Hem ilmik ilmik sabırla, cennet dokumayanlar

İşlenmeyip şu ham kalan, paslı madenlere yuh!..

      

Haçlı ahlâksız yasalar, geçerken darlanmıyor

Şu edepsiz yayınlardan, utanıp arlanmıyor

Şeriat hiç uygulanmaz, diye kahırlanmıyor

Tarikat için saçını, yolup didenlere yuh!..

      

Baldır bacak göbek göğüs, açıkta yürek ezer

El alem baksın diyerek, her gün her yanın bezer

Kimi de türban takınmış, kalça kıvırtıp gezer

Bu halini hoş karşılar, ninen dedenlere yuh!..

      

Filistin Gazze kan kusar, Sincan Yemen yastadır

Kınamak kof edebiyat, onun derdi pastadır

Bu düzenden gayet memnun, bil ki ruhen hastadır

Kahpe iken kahramanlık, rolü güdenlere yuh!..

        

“Lime tegûlûne, mâ lâ- tef’alûn”1 duymaz mısın

“Kebüre makten indallah…”2, hesaba koymaz mısın

Gâvur sistemler bırakıp, Kur’an’a uymaz mısın

Bak şu namazlı niyazlı, yerli “Biden”lere yuh!..

      

AB’de huzur arayan, Dinde kusur arıyor

“Bâtıl hain zalim…” diye, Kur’an hep uyarıyor

Bak halka hava atıyor, ama HAÇ’a yarıyor

Hainleri iş başında, tutan “neden”lere yuh!..

      

1- “Ey iman edenler! (Kendiniz yapmadığınız ve) Yapamayacağınız şeyleri niçin (boşuna hava atmak kastiyle başkasına) söylersiniz?” (Saf: 2)

2- “(Böyle) Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir buğuz ve kızgınlığa (sebebiyet verecek ve aleyhinize bir suç teşkil edecektir). [Not: Bazı Müslümanlar; “Eğer Allah katındaki en makbul ameli bilseydik, o yolda canımızı ve malımızı feda ederdik” demelerine rağmen, bu amelin CİHAD olduğunu bildiren ayetler gelince, bu sözlerinden yan çizmeleri üzerine bu İlahi tehditler indirilmiştir.]” (Saf: 3)

 

Yorum Yaz