Nisan 25 14:17

YÜREKTEN YALVARIŞ - ŞİİR

YÜREKTEN YALVARIŞ - ŞİİR

Hükmüne itiraz, cinayet olur

Bizleri dünyaya, zahit1 kıl ey Dost…

İnşallah lütfundan, inayet olur

Has davan uğrunda, cahit kıl ey Dost…

        

Zalime haine, ezdirme nolur

Gaflet dalâletle, gezdirme nolur

Hidayet bağını, çözdürme nolur

Şakilikten2 koru, sait3 kıl ey Dost…

        

Biz aciziz; mahcup, mahrum eyleme

Siyonist zillete, mahkûm eyleme

Çok üzüldük; gayrı, mahzun eyleme

Davana sevdamız, ahit4 kıl ey Dost…

        

Cihat; iğne ile, atlas5 örmektir

Basiret; doğruyu, hakkı görmektir

Kur’an kaynağımız, Rasül örnektir

Aklı ve vicdanı, nahit6 kıl ey Dost…

        

Va’dine inandık, Furkana geldik

Suçluyuz kapına, gufrana7 geldik

Uğrunda canımız, kurbana geldik

Rızana ulaştır, şehit kıl ey Dost…

        

Maldan rahatından, zekât verenler

Erbakan yolundan, Dosta erenler

Milli Çözüm ehli, sadık yarenler8

Her birini “Ferd-i, vahit”9 kıl ey Dost…

      

Hayırdan huzurdan, haktan caydırma

Nefse kapılıp da, ayak kaydırma

Ayıp günahımız, halka yaydırma

Hafızam kusruma, Lahit10 kıl ey Dost…

      

Umduğumuz lütfet, keremin sonsuz

Hak nizam kurulsun, Adil kusursuz

Hiç kimse olmasın, mağdur huzursuz

Zafer bayramına, şahit kıl ey Dost…

      

Kusurlu kulunuz, Ulu Hazretin

Maksuda eriştir, yetsin nusretin

Rü’yetle sevindir, bitsin hasretin

Cennetin bizlere, muhit11 kıl ey Dost…

        

        

1- Zahit: Haram ve günahlardan sakınan, fani nimetlere kapılmayan.

2- Şaki: İsyankâr, kötü ahlâklı, zalim.

3- Sait: Mutlu, huzurlu ve saadet ehli.

4- Ahit: Antlaşma, sözünde durma.

5- Atlas: Çok sık ve zor dokunan, dışı ipek içi pamuk kıymetli kumaş.

6- Nahit: Zühre ve Kutup yıldızı.

7- Gufran: Bağışlama, yarlığama, Allah’ın afvına ve mağfiretine uğrama.

8- Yaren: Yakın dost, sadık yoldaş.

9- Ferd-i vahit: Seçkin, erişkin şahsiyet.

10- Lahit: Taştan oyulma ve tuğladan yapılma mezar.

11- Muhit: Semt, çevre, yaşam bölgeleri.

Yorum Yaz