Şubat 25 05:39

ZAFER DUASI

ZAFER DUASI

Karanlık ağardı, göründü ufuk

İnşallah yakında, okunur ezan…

Kur’an’la umutlu, Hak’la tevafuk1

Mü’minler Rabbine, etmez suizan…

      

Mücahit sadıklar, Mevlâ’ya aşık

Dağları deldiler, elde bir kaşık

Tünelin ucundan, sızıyor ışık

Zafere ulaşır, sabırla kazan…

      

Yıllardır çekiyor, mü’minler azap

Bedenlere kurşun, yüzlere kezzap

İnsin zalimlere, İlahi gazap

Yıkılsın münafık, hain lafazan2

      

Adil Düzen dışı, sistemler muzır3

Hak devrim yaşansın, yetişsin Hızır

Milli Çözüm ehli, hizmete hazır

Her gün bayram olsun, kutlu her zaman…

      

“Kel en’am”4 buyurdun, çoğunluk nahır5

Hayvan gibi yaşar, dünya bir ahır

Bir kısmı canavar, mazluma kahır

Kurtuluş müjdesi, olsun Ramazan…

      

Kur’an’sız hayasız, hayat bir kâbus

Vicdanlar muzdarib, suratlar abus6

Ya Rab İsa Mesih, eylesen meb’us7

Mürşit diye gezer, türlü kalpazan…

      

İstismar ederler, din ile dava

Ahmak şeref ister, kolay bedava

Has un olmayınca, çıkmaz baklava

Rehberin olmalı, vicdan ve iz’an…

      

Ya Rabb başarılar, inayetindir

Her canda okunan, bin ayetindir

Ey Deccal; Siyonizm, cinayetindir

Şeytanla birlikte, bozdunuz mizan8

      

Oysa niye kısım, kısım olalım

Hasımlık yerine, hısım olalım

Kur’an’la barışa, tılsım9 olalım

Yurda bahar gelsin, bitsin bu hazan10

        

Yazmak kolay ama, yaşamak zordur

Hep Hak’kı savunmak, avuçta kordur

Makam çıkar nam şan, mü’mine tordur11

Şehvete çağırır, şeytan borazan…

        

Milli Çözüm çıktı, vakur ve cesur

Allah’ın izniyle, olacak mansur

İnsanlık anarşi, elinde mahsur

Kimi salak kimi, solak faşizan…

      

1- Tevafuk: Uygunluk.

2- Lafazan: Samimiyetsiz laf cambazı.

3- Muzır: Zararlı bozuk.

4- “Yoksa Sen, onların çoğunu (söz) işitir ya da aklını kullanır (gerçeği dinleyip anlar ve vicdanına uyar) mı sanıyorsun? Oysa onlar ancak hayvanlar gibidirler; hayır, onlar (tuttukları) yol bakımından daha şaşkın (ve aşağı)dırlar.” (Furkan:44)

5- Nahır: Sığır sürüsü.

6- Abus: Asık suratlı.

7- Meb’us: Seçilip tayin edilen.

8- Mizan: Adalet terazisi.

9- Tılsım: Sırlı ve hızlı çözüm yöntemleri.

10- Hazan: Ağaçların güz solması.

11- Tor: Tuzak ağı.

 

Yorum Yaz