Nisan 25 13:12

ZAFER VER GÖNLÜMÜZ İTMİNAN BULSUN!

ZAFER VER GÖNLÜMÜZ İTMİNAN BULSUN!

ZAFER VER GÖNLÜMÜZ İTMİNAN BULSUN!

“Rabbi yessir; vela, tüassir”1 lütfet
Zaferle bitecek, imtihan olsun…
Zalimlere nefret, mazluma ülfet2
Cihatla mü’minler, dücihan3 bulsun
Zaferle gönüller, itminan4 bulsun…
Hakikatî görmez, körlük mü vardır
Hakk ol der olur, zorluk mu vardır
Cihat eden kula, horluk mu vardır
Has kula başarı, nagehan5 olsun
Zafer ver gönüller, itminan bulsun…
İmansız ahlâksız, cinnet6 misali
Bin türlü mel’anet, mihnet7 misali
Dünya huzur dolsun, cennet misali
Her yer mamur olup, İsfehan8 olsun
Zafer ver has kulun, itminan bulsun…
Şereflendir iman, cesaretiyle
Ezdirme düşmanın, esaretiyle
Kahretme yenilgi, hasaretiyle9
Sadık kul sefere, hep imkân bulsun
Zafer ver gönüller, itminan bulsun…
Takdir eden Allah, kul ise kasip10
Bağışla günahım, ey Ragib11 Hasib12
Sonunda şehadet, ne kutlu nasip
Kavuştur rızana, can Canan13 bulsun
Zaferle gönlümüz, itminan bulsun…
Siyonist sistemler, hep viran olsun
Adil Düzen gelip, hükümran olsun
Ülkeler kalkınsın, hoş ümran14 olsun
İnsanlık âlemi, bir Sinan bulsun
Zafer ver gönüller, itminan bulsun…
Hazreti Kur’an’ın, şeriatiyle
Muhammed Furkan’ın, şefaatiyle
Hocam Erbakan’ın, gül şefkatiyle
Mevlâ’yı hasretle, hep yanan bulsun
Zaferle gönüller, itminan bulsun…
 

 

1- “Rabbim, işlerimi kolaylaştır, zorlaştırma!” duası.
2- Ülfet: Sevgi irtibatı, gönül bağı.
3- Dücihan: (İki dünya) Dünya ve Ahiret.
4- İtminan: Tam inanma, tatmine ulaşma.
5- Nagehan: Ansızın, birdenbire.
6- Cinnet: Delirme.
7- Mihnet: Zahmet, sıkıntı.
8- İsfahan: İran’da güzel bir şehir.
9- Hasaret: Zarar etme, ziyan ve iflas.
10- Kasip: Çalışıp kazanan.
11- Ragib: Kullarını murakabe edip gözeten Allah (CC).
12- Hasib: Her şeyi kaydedip hesaba çeken Allah (CC).
13- Canan: Çok sevgili, canlar bağışlanan Allah (CC).
14- Ümran: Bayındırlık, kalkınmışlık. Huzura ve refaha ulaşmışlık.

 

www.millicozum.com

 

 

Yorum Yaz