Aralık 09 12:11

ZALİME HAİNE EZDİRME YA RAB!

ZALİME HAİNE EZDİRME YA RAB!

Hak şanına yakışan, afvu mağfiret etmek

Çok verip de azdırma, az verip de ezdirme…

Senden beklentimizdir, bize merhamet etmek

Bela verip bunaltma, dert verip de gezdirme

Çok verip de azdırma, az verip de ezdirme…

        

Ettiğimiz çektirsen, bela gitmez başımdan

Mahrum etme yuvamdan, helal sıcak aşımdan

Kanser Kovit musibet, kurtar böbrek taşımdan

Bu felaket ortamda, ağlatarak üzdürme

Çok verip de azdırma, az verip de ezdirme…

          

Diyabet romatizma, başlar gece yarısı

Hayatı zindan eder, sürekli baş ağrısı

Hayır huzur kaynağı, hep Kur’an’ın çağrısı

Nefse uyup da Hak’tan, yularımız çözdürme

Bâtıl yolda azdırma, kahır çekip bezdirme…

        

Düzen bâtıl olursa, bozulur ahlâk ayar

Yollar hep buzlu ise, ayaklar tutmaz kayar

Kim ki İslam’dan kopar, o insanlıktan cayar

Mevla’m Hak’tan hayırdan, alâkamız kestirme

Mal makamla azdırma, çaresizce ezdirme…

        

Kumar faiz fuhuşa, yasal kılıf uyduran

“Çağdaşlık moda” diye, kadın kızı soyduran

Boş AB sevdasıyla, halkı HAÇ’a kaydıran

İstismarcılar gibi, bahaneler dizdirme

Münafıklar elinde, bu hayattan bezdirme…

        

Akıl Kur’an ve ilim, kaynaklı Milli Sistem

Adil bir Düzen yoksa, etmeyin boşa sitem

İslamsız kurtuluş yok, ilaçsız şifa kof istem

Ya Rab Hak inkılabım, şeytanlara sezdirme

Bu zulüm zillet içre, canımızdan bezdirme…

        

Hâlâ da hatamızın, farkına varamayıp

Tevbe edip ıslaha, bir çaba harcamayıp

Akla vicdana uyup, kurtuluş aramayıp

Bu gaflet çirkefinde, çırpınarak yüzdürme

Şerre dalıp azdırma, bunaltıp da bezdirme…

        

Hep duasız davasız, ve sevdasız kalarak

Ölüm hesap unutup, zevk sefaya dalarak

Aklını hayalini, hep dünyaya salarak

İzzet şeref namusum, haysiyetim çizdirme

Cihattan usandırıp, hizmetinden bezdirme…

      

Biz layık olmasak da, İlahi Hak nizama

İsmi Azam hatrına, sok bizi intizama

Lağımdaki fareler, gül bağa der, “pis” ama

Çektiğimiz yeter say, daha fazla ezdirme

Hain gafil yüzünden, Hak çizgimden bezdirme…

        

Erbakan’la çıkmıştık, kutlu hedefe vardır

Mazlumlar kan kusarken, dünyamız bize dardır

Hep va’dine sığındık, lütfun desteğin yârdır

Tökezletip devirme, rüzgârı ters estirme

Mahcup mahzun eyleme, hainlere ezdirme…

 

Yorum Yaz