Aralık 09 12:00

AMAN KARDEŞ!

AMAN KARDEŞ!

AMAN KARDEŞ!

      

Sen istikrar, bulamazsın

Daldan dala, konan kardeş…

Böyle huzur, dolamazsın

İrfan ile, donan kardeş…

    

Aldanma amel, ilmine

Ne takvana, ne hilmine1

Kapılma iblis filmine

Vesveseye, kanan kardeş…

    

Yakışmaz zannına tapmak

Kuru havadan, nem kapmak

Nefse uyup, Hak’tan sapmak

Kör olmaktan, yaman kardeş…

      

Sadıklar Hak, yolu izler

Dost ayağa, çuluz bizler

Asi aciz, kuluz bizler

Bizi “mağrur”2, anan kardeş…

      

Bak şu hain, zorbasına

Zulüm toplar, torbasına

Şeytanın şer, çorbasına

İştah ile, banan kardeş…

      

Hakkı tebliğ, görevimiz

Hayrı temsil, türevimiz

Can sohbeti, gör evimiz

Maksudumuz, Canan kardeş…

      

Doğruları, gözettikçe

Yanlışları, düzelttikçe

Ham yarana, tuz ektikçe

Çok sızlanma, aman kardeş…

      

Sert ve mert mizaç, hilkatten3

Kızıp darılmam, şefkatten

Acil uyarmam, rifkatten4

Şahid Rahman, Hannan5 kardeş…

      

Huzuru ara, “rindan”da6

Hüner bellolur, meydanda

Yıllar kuyuda, zindanda

Pişti Yusuf, Kenan kardeş…

    

Dik kafayla, nasıl olur

Haddin bilen, hasıl olur

Mevlâ’sına, vasıl olur

Aşk odunda, yanan kardeş…

    

Vahdetine, saldı şükür

Tek hakikat, kaldı şükür

Beni benden, aldı şükür

“Ben merkezli”, sanan kardeş…

    

Yar uğrunda, linç olmuşuz…

Hayy diriltmiş, dinç olmuşuz

Fenafillah7, hiç olmuşuz

Kördür görmez, manan kardeş…

      

 

1- Hilm: Yumuşaklık.

2- Mağrur: Gururlu, nefse aldanmış.

3- Hilkat: Yaratılış özellikleri, fıtrat gereği.

4- Rifkat: Dostça yakın bulup acıma hissi.

5- Hannan: Çok acıyıp kollayan Allah (cc).

6- Rindan: Her şeyi hayra yormak, hoş gönüllü olmak.

7- Fenafillah: Allah’ın hak ve tek gerçek varlığı içinde yok olmak.

Yorum Yaz