Mayıs 25 01:07

KUKLADAN LİDER OLMAZ! (ŞİİR)

KUKLADAN LİDER OLMAZ! (ŞİİR)

Yağcıya tercih eyle, sana dobra asiyi

Dirayet cesaret yok, çocuktan peder olmaz!

Savunanlar aptaldır, böyle demokrasiyi

Bir koltuğa satılan, kukladan lider olmaz!

          

“Biat itaat” kılıf, dünyadır tek emeli

Riyakâr sahtekârı, bırakıp terk etmeli

Layık olana destek, insanlığın temeli

Kaybedecek ne kaldı, bundan da beter olmaz!

        

Hoca’ya hakarete; nasıl susarsın, nasıl

Particilik oynarsın, zulmü yıkmaktır asıl

Kâfirle hesaplaşmak, kaçınılmaz velhasıl

Hak yolunda zahmetin; rahmettir keder olmaz!

      

Zalim haine çevir, kalbindeki kinini

Hakkı tut, hayrı savun; bırak hep ötekini

Allah iyliği sever, terk et kötü çirkini

Sadık salih insanın, emeği heder olmaz!

        

Davada çile çekmiş, yoğrulup da yetişmiş

Çiğ değil, çok çiğnenmiş; kahır kabında pişmiş

Kâfirle cebelleşmiş, münafıkla didişmiş

Bundan daha talihli, nasip ve kader olmaz!

      

Yalancılar düşmandır, doğruları yazana

Dangalak alkış tutar, mezarını kazana

İlahi şamar gelir, şımarıp da azana

Viran olur yuvası, ocağı tüter olmaz!

      

Kaç kişi kaldı göster, kırk yıldır aynı gazla

Hedefe kilitlenen; aynı hız, aynı hazla

Hâlâ haini över, bu ahmaklık da fazla

Yüzüne tükürsen de, arsıza yeter olmaz!

        

Bağımsız bir vatandır, hürriyetin tapusu

Şehitlik duygusudur, hainlerin kâbusu

İslam’dan koparılsa, kalmaz Türk’ün namusu

Kur’an’dan mahrum nesil, “Hak Nizam” güder olmaz!

        

Dışı erkeğe benzer, ahlâkı kahpe karı

Vicdanı iflas etmiş, şan şöhret bütün kârı

Din dava istismardır, nefis olmuş hünkârı

Amerkaya tapınan, Mevlâ’ya gider olmaz!

Yorum Yaz