Mayıs 25 02:53

MANEVİ ÇAĞRI VE UYARI

MANEVİ ÇAĞRI VE UYARI

MANEVİ ÇAĞRI VE UYARI

Cananım can kulağıma, hikmet duyurdun

Bırak nefs-ü hevesini; çengel diyordun!

Şükür manen haber verdin, lütuf buyurdun

Aşıklara olmaz hiçbir, engel diyordun!

      

Ta gönülden seviyorsan, dostun özlersin

Vuslat için can atarsın, yolun gözlersin

Sarp dağları uçurumlar, aşıp düzlersin

Bahanelere sığınma, Sen gel diyordun!

      

Hak’tan taraf olmayanlar, Şeytana hısım

Zalime alkış tutanlar, Rahmana hasım

Hayra hıyanet edene, dinmiyor hırsım

Cihattan mahrum cesetler, heykel diyordun!

        

CIA - MOSSAD vaizleri, nursuz hayâsız

Sütü bozuk dönek ise, aslı mayasız

Dünya için din satanlar, arsız ayarsız

“Cılk yumurta olur mu hiç, pingel” diyordun!

      

Ne davası, ne atası; derdi ganimet

Haksız kazanç, makam bela; sanma ki nimet

Kuru heves neye yarar, yok ise himmet

Şeytani gayrete simge, pergel diyordun!

    

Vicdanları körleştiren, hep bu ihtiras

Doyurmaz gözünü artık, Fırat ve Aras

Cennet ve rü’yet mü’mine, en kutlu miras

Yeter ki zalim nefsini, yen gel diyordun!

      

Hayat geçici bir rüya, bir imtihandır

Dünya hırsı, haram riya; bil intihardır

Kimi hamal, kimi patron; kimisi handır

Gaflet diyarında kalma, dön gel diyordun!

      

Milli Görüş, Milli Çözüm; Nuh’un Gemisi

İman, ihlas, ihsan, irfan; ruhun debisi

“Ben Muhammed Mehdi; ahir, zaman Nebisi

Allah’a biat sayılan; tek el”* diyordun!

    

Sakın kirletme özünü, eyleme küfran

Ayıp, karartma yüzünü; dönüşür devran

Eğip yamultma sözünü, hep dürüst davran

Sadakatin Burağına, bin gel diyordun!

      

 

“Şüphesiz sana biat edenler, aynen Allah’a biat etmişlerdir. Allah’ın eli onların elleri üzerindedir.” (Fetih: 10)

Lügatçe:

Hısım: Akraba, yakın dost.

Hasım: Düşman, rakip.

Pingel: Tavukların yumurtlaması için “fol” olarak kümese bırakılan yumurta.

Ukba: Sonsuz Ahiret hayatı.

Debi: Sıvı ve gazların basınç ve akışkanlık derecesi.

Küfran: Nankörlük, hıyanet.

Devran: Dönem, süreç, tarih.

Burak: Hz. Peygamberin (SAV) Miraç’taki bineği.

 

Yorum Yaz